Общ. Смядово

С. Янково – крепост Калето

Описание и история Тракийска и късноантична крепост Калето се намира в едноименната местност, на 1.6 km североизточно по права ...Прочети повече

С. Янково – селище Баира

Описание и история Тракийско, антично и средновековно, укрепено селище Баира се намира на едноименното плато, на 1.37 km северно ...Прочети повече

С. Черни връх – крепост Карабурунско кале

Описание и история Късноантична крепост Карабурунско кале се намира на 1.4 km северозападно по права линия от центъра на ...Прочети повече

С. Риш – съоръжение Еркесия

Описание и история Средновековно, преградно, крепостно съоръжение Еркесия се намира в местността „Буюк конак“, на 3.62 km югоизточно по ...Прочети повече

С. Риш – крепост Божурица

Описание и история Късноантична и средновековна крепост Божурица се намира на едноименния връх, на 3.75 km югоизточно по права ...Прочети повече

С. Риш – крепост Брегурла

Описание и история Късноантична крепост Брегурла/Ришко градище/Градище се намира на 3.37 km западно по права линия от ...Прочети повече

С. Риш – стена Преграда

Описание и история Късноантична и средновековна, каменна стена Преграда/Еркесия се намира на 5.84 km югоизточно по права линия ...Прочети повече

С. Риш – укрепление Топрак кале

Описание и история Средновековно, землено укрепление Топрак кале се намира на 3.06 km югоизточно по права линия от центъра ...Прочети повече

С. Риш – преграда Еркесия

Описание и история Късноантична и средновековна, землена преграда Еркесия се намира от северната страна на седловината при централния, късноантичен и ...Прочети повече

С. Риш – Еркесия Таукчидере

Описание и история Средновековна, землена преграда Еркесия се намира при реките Таукчидере и Ракошница, на 5.79 km югозападно по ...Прочети повече

С. Риш – Еркесия

Описание и история Късноантична и средновековна, землена преграда Еркесия се намира в местността „Дурбалийски кидик”, на 4.67 km югозападно ...Прочети повече

С. Кълново – крепост Драгоша

Описание и история Късноантична крепост Драгоша/Хисаря се намира на едноименната височина, на 1.7 km източно по права линия ...Прочети повече