Терминологични речници

Кариатида

Кариатида

Кариатида (гр. καρυάτιδα, буквално девица от Кария) е женска скулптурна фигура (статуя), която служи вместо стълб за подпора и като ...Прочети повече

Строително – архитектурни термини – K

Канелюри Представляват надлъжни жлебове по колона. Характерни са за дорийския стил. Кантилевър Кантилевърът е конзолна греда, закрепена в единия край ...Прочети повече

Строително – архитектурни термини – Е

Ехин (ἐχῖνος букв. “таралеж”) Криволинеен изпъкнал профил в горната част на колоната на дорийския капител. Еркер (от немски ...Прочети повече

Строително – архитектурни термини – Д

Дагаба Друго име за ступа. Даргах Аркиран вход. Тази черта на портала придобила по-голяма архитектурна значимост с началото на ...Прочети повече

Строително – архитектурни термини – Г

Гарбхагрих Гаргойл Гаргойлите представляват каменни скулптури с гротескни изображения на животни, хора или фантастични същества. Понякога са единствено декоративен елемент ...Прочети повече

Строително – архитектурни термини – В

Венециански прозорец Съставен е от три отвора – един централен, завършващ със закръглена арка и два странични, по-ниски и ...Прочети повече

Строително – архитектурни термини – Б

База Основната, долна опорна част от колона, пиластър, анта и др. Върху базата стъпва и се издига тялото на колоната ...Прочети повече

Строително – архитектурни термини – А

Абак Абак е архитектурен елемент на дорийския ред/стил. Той представлява издадена дебела квадратна плоча, най-горната част на капител ...Прочети повече

Антични и средновековни титли и рангове

Август – лат. augustus- величествен, височайш,свещен. Епитет на римските и византийските императори и техните съпруги, майки, сестри. Архиепископ – от гр ...Прочети повече

Военна терминология

Галея – кожен шлем обкован с медни ивици. Използвал се е в римската войска. Дротик – къси копия за хвърляне ...Прочети повече