С. Риш – Еркесия при река Таукчидере


7 / 100

Описание и история

Средновековна, землена преграда Еркесия се намира при реките Таукчидере и Ракошница, на 5.79 km югозападно по права линия от центъра на село Риш. Прегражда долината на реките между върховете „Люляково“ от запад и „Таукчията“ от изток. Съоръжението се състои от вал и ров. Ровът е от южната страна. Изградено е на склон с наклон от север на юг. Височината от дъното на рова до върха на насипа е 19 m. Преградата е построена за контрол на късноантичния и средновековен път идваш от крепостта „Тушовца“ и отиващ към западния „Ришки проход“.

Местоположение

Надморска височина: 496 m GPS координати: 42°56’58” С.Ш. и 26°51’46” И.Д.

Литература

Шкорпил, К. Старобългарска съобщителна мрежа около Преславъ и крепостите по нея. София, 1929.
Петров, П. Образуване на българската държава. София, 1981.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.