Общ. Две Могили

С. Широково – крепост Кале на мерата

Описание и история Късноантичната крепост “Кале на мерата” се намира на 0.7 km северно от центъра на село Широково ...Прочети повече

С. Широково – крепост Кале бурун

Описание и история Късноантичната и средновековна крепост наречена „Кале бурун“/“Кале Широково“ се намира в местността „Кръстовица“, на 0.89 ...Прочети повече

С. Пепелина – крепост Градището / Калето

Описание и история Тракийска, антична и късноантична, двубазисна крепост, наречена „Пепелинско градище“/“Калето“ се намира в самото село, на 0 ...Прочети повече

С. Бъзовец – укрепено селище

Описание и история Неолитно, укрепено селище има на 2.86 km югоизточно по права линия от центъра на село Бъзовец ...Прочети повече

С. Баниска – крепост Кале Кайнарджа

Описание и история Късноантична и средновековна крепост „Кале Кайнарджа” се намира на 3.4 km югоизточно от центъра на село ...Прочети повече