Общ. Две Могили

С. Баниска – крепост Старите лозя

Описание и история Крепост Старите лозя се е намирала в едноименната местност, на 2.21 km югоизточно по права линия ...Прочети повече

С. Баниска – селище Кота 130.2

Описание и история Енеолитно, укрепено селище Кота 130.2 се намира на едноименния връх, на 0.71 km североизточно по ...Прочети повече

С. Помен – селище Чеирлък ямасъ

Описание и история Укрепено селище Чеирлък ямасъ се намира в едноименната местност, на 1.18 km югозападно по права линия ...Прочети повече

С. Помен – крепост Асарлъка

Описание и история Крепост Асарлъка се намира на едноименния връх, на 1.45 km югозападно по права линия от центъра ...Прочети повече

С. Каран Върбовка – крепост Кота 307.6

Описание и история Крепост Кота 307.6 се намира на 1.64 km югоизточно по права линия от центъра на ...Прочети повече

С. Кацелово – кула Кали- акра

Описание и история Антична и късноантична наблюдателно- охранителна кула Кали- акра се е намирала в едноименната местност или още наричана ...Прочети повече

С. Острица – укрепление Иванчовото дере

Описание и история Землено укрепление Иванчовото дере се намира в едноименната местност, на 0.83 km североизточно по права линия ...Прочети повече

С. Острица – укрепление Кота 156.2

Описание и история Средновековно, землено укрепление Кота 156.2 се намира в едноименната местност, на 0.66 km североизточно по ...Прочети повече
С. Острица - крепост Кристер тепеси

С. Острица – крепост Кристер тепеси

Описание и история Крепост Кристер тепеси се намира на връх “Чуката”. Името означава което означава “По- ясен ...Прочети повече

С. Широково – кула Кота 122.0

Описание и история Антична и късноантична наблюдателно- охранителна кула Кота 122.0 се е намирала на едноименния връх, на 1 ...Прочети повече
С. Широково - Кале на мерата

С. Широково – крепост Кале на мерата

Описание и история Тракийска и късноантична крепост Кале на мерата се намира в едноименната местност, на 0.7 km северно ...Прочети повече
С. Широково - крепост Кале Широково

С. Широково – крепост Кале Широково

Описание и история Късноантичната и средновековна крепост Кале Широково или още „Кале бурун“ се намира в местността „Кръстовица“, на 0 ...Прочети повече