Източен регион

С. Шопур – крепост Астрайон

Описание и история Тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост Астрайон/Астраеум се намира на връх „Пилав тепе II“, на 1 ...Прочети повече

С. Црешка – крепост Чрешче/Хисар

Описание и история Тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост Чрешче/Череша/Хисар се намира на скалистият хълм „Хисар“, на 1 ...Прочети повече

Гр. Щип – крепост Астибо/Щип/Хисар

Описание и история Антична, късноантична, средновековна и османска крепост Астибо/Щип/Хисар се намира на скалистият хълм „Хисар“, на 0 ...Прочети повече

С. Град – крепост Градище

Описание и история Антична, късноантична и средновековна крепост Градище се намира, на 0.22 km североизточно по права линия от ...Прочети повече

С. Бели – крепост Градище

Описание и история Късноантична и средновековна крепост Градище се намира на едноименното възвишение, на 2 km северозападно по права линия ...Прочети повече

С. Крупище – тракийско укрепено селище Калето

Описание и история Тракийско укрепено селище Калето се намира на хълма „Голям Цапар“/“Калето“, който се издига на 1 km ...Прочети повече

С. Крупище – крепост Зарапа / Равен

Описание и история Антична, късноантична и средновековна крепост Запара/Равен се намира на 0.46 km североизточно по права линия ...Прочети повече

С. Мородвис – крепост Мородвис

Описание и история Тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост Морозвизд/Моровиз/Мородвис се намира в местността „Градище“, на 0.36 ...Прочети повече

Гр. Виница – крепост Градище

Описание и история Крепост Градище се намира на едноименното възвишение, на 5.3 km източно по права линия от центъра ...Прочети повече

Гр. Виница – крепост Виница

Описание и история Антична, късноантична и средновековна крепост Градище/Кале/Виница се намира на 0.69 km югозападно по права ...Прочети повече