Общ. Сливо поле

С. Кошарна – укрепено селище в м. Кайнак дере

Описание и история Укрепено, енеолитно селище има в местността „Кайнак дере“, на 2.62 km южно по права линия от ...Прочети повече

С. Ряхово – землено съоръжение

Описание и история Антично или късноантично, отбранително, землено съоръжение е имало на 4.96 km североизточно по права линия от ...Прочети повече

С. Ряхово – антична кула в м. Могилите

Описание и история Антична наблюдателно- охранителна кула е имало в местността „Могилите“, на 6.41 km югозападно по права линия ...Прочети повече

С. Ряхово – крепост Апиария

Описание и история Тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост „Апиария“/„Appiaria“ се намира на брега на Дунава, на 6.41 ...Прочети повече

С. Кошарна – крепост в м. Яз тепе

Описание и история Енеолитна, антична и късноантична крепост има в местността „Яз тепе“, на 1.88 km североизточно по права ...Прочети повече

С. Бръшлен – землено укрепление в м. Чифлишкото

Описание и история Средновековно, землено укрепление има в местността „Чифлишкото“, на 1.12 km североизточно по права линия от центъра ...Прочети повече

С. Бръшлен – землено укрепление в м. Гечката

Описание и история Средновековно, землено укрепление има в местността „Гечката“, на 1.18 km северозападно по права линия от центъра ...Прочети повече

С. Бръшлен – землен вал

Описание и история Средновековно, землено, отбранително съоръжение Малдан се намира на 2.11 km североизточно по права линия от центъра ...Прочети повече