Гр. Смядово – крепост Лесичка кале

img 4390 scaled e1605940499957

5 / 100

Описание и история

Късноантична крепост, наречена “Лесичка кале” се намира на 8.7 km югозападно по права линия от центъра на град Смядово. Изградена е на рид с високи и стръмни склонове от север, изток и юг. От запад чрез тясна седловина рида се свързва с останалата част от масива. От север рида е ограничен от Змийска река, а от изток и юг- от десен неин приток. Твърдината има формата на триъгълник, обърнат с острия ъгъл на запад и широката страна на изток. Общата площ е около 25 дка. Дълга е около 178 m и широка около 101 m. Главната порта се е намирала на западната стена, близо до северния ъгъл, където стената прави чупка. Една напречна стена разделя укреплението на две части- източна и западна. Крепостния зид широк 2 m на южната страна е запазен на височина до 4 m. Той върви по ръба на височината. Личат два строителни периода. Долните части са градени от ломен камък, споен с хоросан смесен със счукана керемида, а при горните спойката е кал. Цялата площ е гъсто залесена. Датира се от IV-VI век. На запад от крепостта, напречно през седловината се виждат останки от зид.

Местоположение

Надморска височина: 395 m GPS координати: 43°03’03” С.Ш. и 26°54’30” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., В. Антонова. Каталог на археологическите паметници в Шуменски окръг. София, 1975.
Шкорпил, К. Старобългарска съобщителна мрежа около Преславъ и крепостите по нея. София, 1929.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.