Общ. Болярово

С. Шарково – крепост Градището

Описание и история Късноантична и средновековна крепост Градището се намира на връх “Сарлъка”, на 3.34 km северно ...Прочети повече

С. Ситово – крепост на вр. “Чал – баба”

Описание и история Крепост има на връх “Чал- баба”, на 2.27 km североизточно по права линия от ...Прочети повече

С. Оман – крепост Калето

Описание и история Късноантична и средновековна крепост Калето се намира в местността “Големия шираф”, на 3.37 km ...Прочети повече

С. Камен връх – крепост на вр. “Ченгерлибаир”

Описание и история Крепост на 2.87 km северозападно по права линия от центъра на село Камен връх и на ...Прочети повече

С. Камен връх – крепост Калето

Описание и история Късноантична крепост Калето се намира на 2.69 km северозападно по права линия от центъра на село ...Прочети повече

С. Иглика – крепост Калето

Описание и история Късноантична и средновековна крепост Калето се намира на 0.94 km северозападно по права линия от центъра ...Прочети повече

С. Дъбово – крепост на хълма “Калебаир”

Описание и история Крепост е имало на хълма “Кале баир”, на 0.91 km югозападно по права линия ...Прочети повече

С. Голямо Крушево – крепост Калето / Сарлъка

Описание и история Антична крепост  Калето / Сарлъка се намира на едноименния връх, на 4.65 km южно по права линия ...Прочети повече

С. Воден – Парорийски манастир Св. Богородица

  Описание и история Укрепен, средновековен, исихаски манастир „Св. Богородица“ се намира в местността „Разкопките“, на 2.76 km югоизточно ...Прочети повече

С. Воден – крепост на хълма “Стражата”

Описание и история Крепост е имало на хълма “Стражата”, на 5.56 km югоизточно по права линия от ...Прочети повече

С. Воден – крепост Малкото кале

Описание и история Късноантична и средновековна крепост Малкото кале се намира на 2.45 km югоизточно по права линия от ...Прочети повече

С. Воден – крепост Градище

Описание и история Тракийска и средновековна крепост Градище се намира на 3.66 km южно по права линия от центъра ...Прочети повече