Югоизточна Б-я

С. Джанка - Кота 405.5

С. Джанка – кула Кота 405.5

Описание и история Сигнално- наблюдателна кула Кота 405.5 се намира на едноименния връх, на 2.13 km югоизточно по ...Прочети повече
С. Чернооки - Кота 480.6

С. Чернооки – укрепление Кота 480.6

Описание и история Землено укрепление Кота 480.6 се намира на едноименния връх, на 0.88 km североизточно по права ...Прочети повече
С. Сбор - кула Кота 661.0.

С. Сбор – кула Кота 661.0

Описание и история Сигнално- наблюдателна кула Кота 661.0 се е намирала на едноименния връх, на 2.94 km югозападно ...Прочети повече
С. Козлец - Кота 408.5

С. Козлец – крепост Кота 408.5

Описание и история Антична крепост и средновековен манастир Кота 408.5 се намира на едноименния връх, на 0.73 km ...Прочети повече
С. Пчеларово - Могилите

С. Пчеларово – селище Могилите

Описание и история Праисторическо, укрепено селище Могилите се намира на едноименният, стратегически връх, на 2.49 km северозападно по права ...Прочети повече
С. Лясково - Ташлъ тепе

С. Лясково – селище Ташлъ тепе

Описание и история Праисторическо, укрепено селище Ташлъ тепе се намира на едноименният, стратегически връх, на 1.32 km източно по ...Прочети повече
С. Караманци - Вал тепе

С. Караманци – град Вал тепе

Описание и история Праисторически и тракийски, укрепен град Вал тепе се намира в едноименната местност, на 1.83 km югозападно ...Прочети повече
С. Татарево - Баалъка

С. Татарево – селище Баалъка

Описание и история Тракийско, антично и късноантично, укрепено селище Баалъка се е намирало на едноименния връх, на 2.31 km ...Прочети повече
С. Златна ливада - Св. Атанасий

С. Златна ливада – манастир Св. Атанасий Велики

Описание и история Античен, късноантичен и средновековен, укрепен манастир Св. Атанасий Велики се намира на територията на днешния едноименен манастир ...Прочети повече

С. Горни Главанак – крепост Кота 403.1

Описание и история Тракийска крепост Кота 403.1 се намира на едноименния връх, на 2.44 km южно по права ...Прочети повече
С. Черничево - Градище

С. Черничево – крепост Градище

Описание и история Тракийска и средновековна крепост Градище се намира на едноименния връх, на 3.57 km североизточно по права ...Прочети повече
С. Чал - Иран тепе

С. Чал – кула Иран тепе

Описание и история Сигнално- наблюдателна кула Иран тепе се намира на едноименния връх, на 2.27 km югозападно по права ...Прочети повече