Югоизточна Б-я

С. Сусам - Таушан тепе

С. Сусам – крепост Таушан тепе

Описание и история Тракийска и средновековна крепост Таушан тепе се намира на едноименния връх, на 1.74 km североизточно по ...Прочети повече
С. Г. Брястово - Малкото градище

С. Горно Брястово – крепост Малкото градище

Описание и история Праисторическа крепост Малкото градище се намира на едноименния връх, на 2.16 km северозападно по права линия ...Прочети повече
С. Горно Брястово - Пожарището

С. Горно Брястово – селище Пожарището

Описание и история Укрепено селище Пожарището се намира в едноименната местност, на 0.73 km южно по права линия от ...Прочети повече
С. Сърница - Гаджовска чука

С. Сърница – крепост Гаджовска чука

Описание и история Крепост Гаджовска чука се намира на едноименния връх, на 0.64 km югоизточно по права линия от ...Прочети повече
С. Йончово - Калето

С. Йончово – крепост Калето

Описание и история Крепост Калето се намира на едноименния връх, на 1.08 km югозападно по права линия от джамията ...Прочети повече

С. Паничково – селище Чаушен тепе

Описание и история Укрепено селище Чаушен тепе се намира на едноименния връх, на 2.67 km северно по права линия ...Прочети повече
С. Нова Надежда - Мочурлъка

С. Нова Надежда – селище Мочурлъка

Описание и история Укрепено селище Мочурлъка се намира в едноименната местност, на 2.48 km източно по права линия от ...Прочети повече
С. Нова Надежда - Дюскория

С. Нова Надежда – селище Дюскория

Описание и история Праисторическо, укрепено селище Дюскория се намира в едноименната местност, на 1.02 km източно по права линия ...Прочети повече
Гр. Симеоновград - Кота 232.0

Гр. Симеоновград – люнет Кота 232.0

Описание и история Артилерийски люнет Кота 232.0 се е намирал на едноименния връх, на 4.3 km южно по ...Прочети повече
С. Константиново - Кота 219.6

С. Константиново – люнет Кота 219.6

Описание и история Артилерийски люнет Кота 219.6 се е намирал на едноименния връх, на 2.78 km източно по ...Прочети повече
Гр. Симеоновград - Кота 160.0

Гр. Симеоновград – укрепление Кота 160.0

Описание и история Средновековно, землено укрепление Кота 160.0 се е намирало в едноименната местност, на 3.48 km североизточно ...Прочети повече
С. Калугерово - Люляков баир

С. Калугерово – крепост Люляков баир

Описание и история Антична крепост Люляков баир се намира на едноименния връх, на 1.34 km югозападно по права линия ...Прочети повече