Югоизточна Б-я

С. Птичар – крепост под вр. Коджадаа

Описание и история Тракийска и средновековна крепост е имало на 1.97 km южно по права линия от центъра на ...Прочети повече

С. Илийско – укрепено, култово място

Описание и история Укрепено, култово място има на 1.31 km западно по права линия от автобусната спирка на село ...Прочети повече

С. Жинзифово – наблюдателна кула

Описание и история Наблюдателно- охранителна кула или пътна станция има на 1.07 km североизточно от с. Жинзифово. Разположена е ...Прочети повече

С. Мъдрец – крепост на вр. Каябаши

Описание и история Тракийска крепост има на връх „Каябаши“, на 1.65 km североизточно по права линия от центъра на ...Прочети повече

С. Гняздово – крепост на вр. Екинликбюкю

Описание и история Тракийска крепост има на връх „Екинликбюкю“, на 0.77 km югоизточно по права линия от центъра на ...Прочети повече

Гр. Свиленград – крепост на вр. Мум тепе

Описание и история Крепост има на връх „Мум тепе“, на 3.54 km северно по права линия от центъра на ...Прочети повече

Гр. Свиленград – крепост в м. Калето

Описание и история Крепост има в местността „Калето“, на 2.64 km североизточно по права линия от центъра на град ...Прочети повече

С. Филипово – български, граничен окоп

Описание и история Български, граничен окоп има на 0.26 km северозападно по права линия от центъра на село Филипово ...Прочети повече

С. Лесово – крепост на вр. Долното градище

Описание и история Крепост има на връх „Долното градище“, на 4.9 km югозападно по права линия от центъра на ...Прочети повече

С. Мрамор – укрепено селище

Описание и история Укрепено, късноантично и средновековно селище е имало на 2.8 km югоизточно по права линия от центъра ...Прочети повече

С. Мрамор – тракийска крепост

Описание и история Тракийска крепост е имало на 2.76 km югоизточно по права линия от центъра на село Мрамор ...Прочети повече

Гр. Тополовград – землено укрепление на вр. Дернека

Описание и история Българско, землено укрепление (редут) има на връх „Дрънака“/ “Дернека“, на 4.95 km северно по права линия ...Прочети повече