Общ. Куклен

С. Яворово – укрепено селище Попеница

Описание и история Тракийско, укрепено селище Попеница се намира на едноименното възвишение, на 1.5 km южно по права линия ...Прочети повече

С. Гълъбово – крепост Градище

Описание и история Тракийска, късноантична и средновековна крепост Градище се намира на едноименното възвишение, на 2 km североизточно по права ...Прочети повече

Гр. Куклен – укрепена позиция в м. „Новите окопи“

Описание и история Българска укрепена позиция има в местност „Новите окопи“, на 2.8 km западно по права линия от ...Прочети повече

Гр. Куклен – крепост Кайнаците/Св. Илия

Описание и история Антична крепост Кайнаците/Св. Илия се намира на едноименния хълм, на 1.4 km източно по права ...Прочети повече

Гр. Куклен – крепост Жамамтепе

Описание и история Тракийска и средновековна крепост Жамамтепе се намира на едноименния хълм, на 1.7 km югозападно по права ...Прочети повече

Гр. Куклен – крепост Голямото кале

Описание и история Средновековна крепост Голямото кале се намира на едноименния връх, на 3.5 km югозападно по права линия ...Прочети повече

Гр. Куклен – крепост Ваниса/Банище/Баница

Описание и история Късноантична и средновековна крепост Ваниса/Банище/Баница се намира в местността „Плочата“, на 1 km югозападно по ...Прочети повече