Общ. Севлиево

С. Богатово – укрепено селище Бялата глина

Описание и история Укрепено енеолитно и тракийско селище Бялата глина се намира в едноименната местност, на 1.35 km югозападно ...Прочети повече

С. Крушево – укрепен манастир Манастиря

Описание и история Средновековен манастир Манастиря се намира на едноименния връх, на 3.88 km северозападно по права линия от ...Прочети повече

С. Крушево – укрепено селище Арлапи

Описание и история Антично, укрепено селище Арлапи се намира на едноименния връх, на 3.08 km западно по права линия ...Прочети повече
С. Добромирка - Честата чука

С. Добромирка – крепост Честата чука

Описание и история Крепост Честата чука се намира на едноименния връх, на 3.04 km югоизточно по права линия от ...Прочети повече

С. Шумата – крепост в м. “Имането”

Описание и история Късноантична и средновековна крепост има в местността „Имането“, на 4.73 km югозападно по права линия от ...Прочети повече

С. Угорелец – крепост на вр. “Чукара”

Описание и история Крепост има на връх „Чукара“, на 3.66 km източно по права линия от центъра на село ...Прочети повече

С. Угорелец – крепост 2

Описание и история Крепост има на 5.6 km югозападно по права линия от центъра на село Угорелец. Крепостта е ...Прочети повече

С. Угорелец – крепост

Описание и история Крепост има на 4.94 km югозападно по права линия от центъра на село Угорелец. Крепостта е ...Прочети повече

С. Столът – крепост в м. “Имането”

Описание и история Тракийска крепост има в местността „Имането“, на 5.4 km южно по права линия от центъра на ...Прочети повече

С. Стоките – крепост в подножието на вр. “Бухал”

Описание и история Крепост има в югозападното подножие на връх „Бухал“, на 2.24 km североизточно по права линия от ...Прочети повече

С. Ряховците – укрепено селище в м. “Трите могили”

Описание и история Късноантично укрепено селище е имало в местността „Трите могили“, на 2.5 km североизточно по права линия ...Прочети повече

С. Петко Славейков – кула в м. “Гюл чеир”

Описание и история Кула е имало на хълма „Гюл чеир“, на 2.01 km западно по права линия от центъра ...Прочети повече