Общ. Бяла

С. Дряновец – селище Ирека

Описание и история Праисторическо, укрепено селище Ирека се намира в едноименната местност, на 1.28 km западно по права линия ...Прочети повече

С. Копривец – селище Юджека

Описание и история Праисторическо, укрепено селище Юджека се намира в едноименната местност, на 2.41 km северно по права линия ...Прочети повече

С. Копривец – крепост Къшла дере

Описание и история Крепост Къшла дере се намира в едноименната местност, на 5.5 km югоизточно по права линия от ...Прочети повече

С. Бистренци – селище Деде бунар

Описание и история Праисторическо, укрепено селище Деде бунар се намира в едноименната местност, на 1.97 km югозападно по права ...Прочети повече

С. Ботров – укрепление Узун мешелик

Описание и история Землено укрепление Узун мешелик се намира в едноименната местност, на 0.95 km североизточно по права линия ...Прочети повече

Гр. Бяла – редут Табиите

Описание и история Руски редут Табиите се е намирал в едноименната местност, на 0.85 km северно по права линия ...Прочети повече
С. Стърмен - крепост Стърмен

С. Стърмен – крепост Стърмен

Описание и история Тракийско, антично, късноантично и средновековно, укрепено селище Стърмен се намира на 3.1 km северно по права ...Прочети повече
С. Полско Косово - крепост Косово

С. Полско Косово – крепост Косово

Описание и история Антична, късноантична и средновековна крепост Косово/Хисарлъка/Канарата се намира на 1.5 km североизточно по права ...Прочети повече
С. Копривец - крепост Кале бурун

С. Копривец – крепост Кале бурун

Описание и история Късноантичната крепост Кале бурун/Зеймин кале се намира на 4.2 km югоизточно по права линия от ...Прочети повече
С. Копривец - крепост Коджа баир

С. Копривец – крепост Коджа баир

Описание и история Крепост Коджа баир се намира на едноименния връх, на 1.57 km източно по права линия от ...Прочети повече
Гр. Бяла - крепост Градището

Гр. Бяла – крепост Градището

Описание и история Тракийска и антична крепост Градището се намира в едноименната местност, на 1.3 km северозападно по права ...Прочети повече