Общ. Бяла

С. Стърмен – крепост Стърмен

Описание и история Тракийско, антично, късноантично и средновековно укрепено селище се намира на 3.1 km северно по права линия ...Прочети повече

С. Полско Косово – крепост Хисарлъка

Описание и история Късноантична и средновековна крепост „Хисарлъка” или „Канарата” се намира в източния край на село Полско Косово общ ...Прочети повече

С. Копривец – крепост Кале бурун / Зеймин кале

Описание и история Късноантичната крепост „Кале бурун” или „Зеймин кале” се намира на 4.18 km югоизточно по права линия ...Прочети повече

С. Копривец – крепост

Описание и история Крепостта се намира на 1.5 km източно от с. Копривец, вляво от пътя за Попово. Местоположение ...Прочети повече

Гр. Бяла – крепост

Описание и история Тракийско селище и късноантична крепост. Разположени са на високо плато на 1.4 m от центъра на ...Прочети повече