С. Риш – преграда Еркесия

img 4319 scaled e1605940280430

63 / 100

Описание и история

Късноантична и средновековна, землена преграда Еркесия се намира от северната страна на седловината при централния, късноантичен и средновековен „Ришки проход“, на 4.62 km югоизточно по права линия от центъра на село Риш. Тая крепостна линия в сравнение с подобната при връх „Божурица“, изглежда като издигната набързо и като временно съоръжение.

Еркесия е изградена на склон, който се спуска от юг на север. Интересното е, че фронта е насочен на север. Вероятно е построено по времето на хан Крум, когато е трябвало да се пресече пътят на оттеглящите се византийци от Плиска. Състои се от вал от юг и ров от север. Прегражда седловината на билото на Стара планина между реките Бяла река (приток на Голяма Камчия) на север и Немойдере (приток на Луда Камчия) на юг. Има формата на силно начупена линия, която следва конфигурацията на терена.

Дължината на Еркесия е 1760 m. Земленият насип е широк до 15 m и висок до 2.5 m. Ровът е с широчина 10-12 m и дълбочина до 2 m. От изток започва със землено укрепление с правоъгълна форма, разположено от южната страна на отбранителната линия. То е издължено в посока изток- запад и е с приблизителни размери 145 m от север, 60 m от изток, 145 m от юг и 85 m от запад. Прегражда самия късноантичен и средновековен, централен „Ришки проход“ северно до билото на Стара планина и пътя минаващ през него.

Местоположение

Надморска височина: 483 m GPS координати: 42°56’15” С.Ш. и 26°55’55” И.Д.

Литература

Шкорпил, К. Старобългарска съобщителна мрежа около Преславъ и крепостите по нея. София, 1929.
Петров, П. Образуване на българската държава. София, 1981.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.