Общ. Тутракан

С. Старо село – крепост Кинтон

Описание и история Тракийска, антична и късноантична крепост Кинтон вероятно се намира в местността „Мал тепе“, на 3.4 km ...Прочети повече

С. Старо село – укрепление Чаирите

Описание и история Средновековно, землено укрепление Чаирите се намира в едноименната местност, на 4.18 km северозападно по права линия ...Прочети повече

С. Пожарево – крепост Постът

Описание и история Тракийска и антична крепост Постът се намира в едноименната местрност, на 2.03 km североизточно по права ...Прочети повече

С. Нова Черна – крепост Медиолана

Описание и история Антична, късноантична и средновековна крепост Медиолана се намира на 1.35 km северозападно по права линия от ...Прочети повече

С. Дунавец – укрепление Куршумлиите

Описание и история Средновековно, землено укрепление Куршумлиите се намира в едноименната местност, на около 1.71 km североизточно по права ...Прочети повече

С. Дунавец – укрепление Калето

Описание и история Средновековно, землено укрепление Калето се намира в едноименната местност, на 0.19 km североизточно по права линия ...Прочети повече

Гр. Тутракан – съоръжение Малдан

Описание и история Средновековно, отбранително, землено съоръжение Малдан е разположено между крепостта „Трансмариска“ при град Тутракан и крепостта „Апиария“ при ...Прочети повече

Гр. Тутракан – крепост Трансмариска

Описание и история Тракийска, антична, късноантична, средновековна, османска и румънска крепост, и римска пътна станция Трансмариска/ Transmarisca/Тамартаркан/Тарака/Тутракан ...Прочети повече

Гр. Тутракан – укрепление Кота 122.0

Описание и история Землено укрепление Кота 122.0 се е намирало на 0.92 km югоизточно по права линия от ...Прочети повече