Общ. Тутракан

С. Старо село – крепост Кинтон

Описание и история Късноантична крепост Кинтон вероятно се намира в местността „Мал тепе“, на 3.4 km северно по права ...Прочети повече

С. Старо село – землено укрепление в м. Чаирите

Описание и история Средновековно, землено укрепление е имало в местността „Чаирите“, на 4.18 km северозападно по права линия от ...Прочети повече

С. Пожарево – крепост в м. Постът

Описание и история Антична крепост има в местността „Постът“, на 2.03 km североизточно по права линия от центъра на ...Прочети повече

С. Нова Черна – крепост и землен лагер

Описание и история Антична, късноантична и средновековна крепост Медиолана се намира на 1.35 km северозападно по права линия от ...Прочети повече

С. Дунавец – землено укрепление в м. Куршумлиите

Описание и история Средновековно, землено укрепление има в местността “Куршумлиите”, на около 1.71 km североизточно по права ...Прочети повече

С. Дунавец – землено укрепление в м. Калето

Описание и история Средновековно, землено укрепление има в местността „Калето“, на 0.19 km североизточно по права линия от автобусната ...Прочети повече

Гр. Тутракан – средновековно, отбранително съоръжение

Описание и история Средновековно, отбранително, землено съоръжение има между крепостта „Трансмариска“ при град Тутракан и крепостта „Апиария“ при село Ряхово ...Прочети повече

Гр. Тутракан – крепост и римска, пътна станция Трансмариска

Описание и история Тракийска, антична, късноантична, средновековна, османска и румънска крепост, и римска пътна станция Трансмариска/Transmarisca/Тамартаркан/Тарака/Тутракан ...Прочети повече

Гр. Тутракан – землено укрепление

Описание и история Землено укрепление е имало на 0.92 km югоизточно по права линия от центъра на град Тутракан ...Прочети повече