Област Търговище

С. Изворово – крепост Кота 439.2

Описание и история Антична и късноантична крепост Кота 439.2 се е намирала върху селищна могила, на 2.25 km ...Прочети повече

С. Яребично – крепост Ямур тепе

Описание и история Крепост Ямур тепе , на 2.31 km западно по права линия от центъра на село Яребична. Изградена ...Прочети повече

С. Стеврек – селище Чуката

Описание и история Укрепено селище Чуката се намира на едноименния връх, на 4 km западно по права линия от центъра ...Прочети повече

С. Слънчовец – крепост Калето

Описание и история Тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост Калето се намира на едноименния полуостров, на 2.35 km западно ...Прочети повече

С. Равно село – преграда Еркесия

Описание и история Късноантично, землено, преградно съоръжение Еркесия се е намирало в местността „Кръста“, на 0.76 km югозападно по ...Прочети повече

С. Пиринец – крепост Могилата

Описание и история Крепост Могилата се намира в местността „Пейкова нива“, на 1.61 km североизточно по права линия от ...Прочети повече

С. Малоградец – крепост Костадин тепе

Описание и история Късноантична крепост Костадин тепе се намира на едноименния връх, на 4.57 km западно по права линия ...Прочети повече

С. Любичево – селище Кота 438.2

Описание и история Укрепено селище Кота 438.2 е имало на 3.17 km североизточно по права линия от центъра ...Прочети повече

С. Любичево – крепост Воденицата

Описание и история Средновековна крепост Воденицата се намира в едноименната местност, на 1.44 km югозападно по права линия от ...Прочети повече

С. Къпинец – крепост Асанларсивриси

Описание и история Крепост Асанларсивриси се намира на едноименния връх, на 0.98 km южно по права линия от центъра ...Прочети повече

С. Коноп – крепост

Описание и история Крепост има на около 2 km северно от село Коноп, над река Черни Лом. Изградена е върху ...Прочети повече

С. Китино – крепост Кота 410.9

Описание и история Крепост Кота 410.9 се е намирала върху едноименната селищна могила в местността „Куза“, на 1.08 ...Прочети повече