Югозападна Б-я

С. Драгойново - Църквището

С. Драгойново – светилище Църквището

Описание и история Укрепено тракийско и антично селище с укрепено светилище Църквището се намира в едноименната местност, на 1.66 ...Прочети повече
С. Драгойново - Хисаря

С. Драгойново – крепост Хисаря

Описание и история Тракийска, антична и късноантична крепост, и средновековен, укрепен манастир Хисаря се намира на едноименния хълм, на 1 ...Прочети повече
С. Драгойново - Малкия асар

С. Драгойново – селище Малкия асар

Описание и история Тракийско, антично, късноантично и средновековно, укрепено селище Малкия асар или наречено още “Гробето” се намира ...Прочети повече
С. Воден - Ян таш

С. Воден – селище Ян таш

Описание и история Праисторическо, тракийско и късноантично, укрепено селище Ян таш се намира на едноименния връх, на 0.27 km ...Прочети повече
С. Искра - Градището

С. Искра – крепост Градището

Описание и история Средновековна крепост Градището се намира на едноименния връх, на 4.8 km югозападно по права линия от ...Прочети повече
С. Искра - Таушаница

С. Искра – крепост Таушаница

Описание и история Тракийска крепост Таушаница се намира на едноименния връх, на 2.68 km северозападно по права линия от ...Прочети повече
С. Искра - Клисе куле

С. Искра – кула Клисе куле

Описание и история Османска и българска охранителна кула Клисе куле (или още наричана Хисар куле) се намира на едноименната височина ...Прочети повече
С. Новаково - Караула

С. Новаково – крепост Караула

Описание и история Крепост Караула се намира на едноименния връх, на 3.71 km южно по права линия от центъра ...Прочети повече
С. Узуново - Портата

С. Узуново – селище Портата

Описание и история Укрепено, праисторическо и тракийско селище със светилище Портата се намира на едноименния рид, на 1.27 km ...Прочети повече
С. Жълт камък - Саръташ каяли

С. Жълт камък – селище Саръташ каяли

Описание и история Тракийско, укрепено селище Саръташ каяли се намира в едноименната местност, на 1.03 km южно по права ...Прочети повече
С. Бошуля - Стражата

С. Бошуля – кула Стражата

Описание и история Средновековна и османска, наблюдателна кула Стражата се е намирала на едноименния връх, на 2.7 km югоизточно ...Прочети повече
С. Паталеница - Мирчова нива

С. Паталеница – крепост Мирчова нива

Описание и история Крепост Мирчова нива се намира на едноименния връх, на 1.38 km югозападно по права линия от ...Прочети повече