Общ. Брезник

С. Станьовци – крепост Калето

Описание и история Късноантична и средновековна крепост “Калето” се намира в м. Болчар на 0.5 km югоизточно ...Прочети повече

С. Ребро – крепост на вр. “Ребърска могила”

Описание и история Праисторическа и късноантична крепост се намира на връх Ребърска могила, на 1.52 km югозападно по права ...Прочети повече

С. Озърновци – крепост Горнороманско градище

Описание и история Късноантична и средновековна крепост “Горнороманско градище” се намира на 0.76 km западно по права ...Прочети повече

С. Ноевци – крепост на вр. “Градище”

Описание и история Късноантична крепост има на връх Градище на 1.07 km югоизточно по права линия от центъра на ...Прочети повече

С. Ноевци – крепост Градище

Описание и история Късноантична крепост “Градище” на 1.25 km южно по права линия от центъра на село ...Прочети повече

С. Красава – крепост Малко градище

Описание и история Късноантична крепост “Малко градище” се намира на 0.47 km северозападно по права линия от ...Прочети повече

С. Красава – крепост Голямо градище

Описание и история Късноантична крепост “Голямо градище” се намира на 0.3 km северозападно по права линия от ...Прочети повече

С. Кошарево – крепост на възв. “Св. Рангел”

Описание и история Антична крепост “Св. Рангел” се намира на едноименното възвишение на 2.79 km северозападно по ...Прочети повече

С. Конска – крепост на възв. “Страище”

Описание и история Късноантична крепост има на 0.48 km източно по права линия от центъра на село Конска, на ...Прочети повече

С. Завала – крепост в м. “Прокопье”

Описание и история Тракийска крепост в местността “Прокопье” на около 1.55 km североизточно по права линия от ...Прочети повече

С. Душинци – крепост в м. “Хорото”

Описание и история Праисторическа и късноантична крепост има в м. “Хорото” на Големи връх на 1.51 km ...Прочети повече

С. Долна Секирна – крепост Градище

Описание и история Късноантична крепост “Градище” на едноименната височина на 4.39 km северозападно по права линия от ...Прочети повече