Общ. Търговище

С. Черковна – крепост Таушан тепе

Описание и история Късноантична крепост Таушан тепе или Тепето се намира на едноименния връх, на 1.94 km югоизточно по ...Прочети повече

С. Търновца – крепост Чанак кале

Описание и история Късноантична крепост Чанак кале или Кале дюзю се намира на едноименния връх, на 1.22 km североизточно ...Прочети повече

С. Търновца – крепост Кота 547.0

Описание и история Тракийска крепост Кота 547.0 се намира на едноименния връх, на 0.96 km североизточно по права ...Прочети повече

С. Пролаз – крепост Образе

Описание и история Крепост Образе се намира на едноименния връх, на 1.06 km североизточно по права линия от центъра ...Прочети повече

С. Пролаз – крепост Кота 570.1

Описание и история Крепост Кота 570.1 се намира на едноименния връх, на 1.73 km източно по права линия ...Прочети повече

С. Пролаз – крепост Градището

Описание и история Късноантична крепост Градището се намира на едноименния връх, на 0.47 km югозападно по права линия от ...Прочети повече

С. Пробуда – кула Кота 183.2

Описание и история Османска кула Кота 183.2 се е намирала на едноименния връх, на 0.63 km югозападно по ...Прочети повече

С. Пайдушко – крепост Ак кайряк

Описание и история Крепост Ак кайряк се намира на едноименния рид, на 3.16 km югоизточно по права линия от ...Прочети повече

С. Пайдушко – крепост Хисарлъка

Описание и история Късноантична и средновековна крепост Хисарлъка се намира на едноименния връх, на 2.48 km източно по права ...Прочети повече

С. Овчарово – селище Овчарово

Описание и история Енеолитно, укрепено селище е имало на 1.87 km западно по права линия от центъра на село ...Прочети повече

С. Овчарово – крепост Калето

Описание и история Късноантична и средновековна крепост Калето, се намира на 2.27 km западно от село Овчарово. Изградена е ...Прочети повече

С. Миладиновци – крепост Хармана

Описание и история Антична и средновековна крепост Хармана се намира в едноименната местност, на 1.65 km северно по права ...Прочети повече