Общ. Търговище

С. Черковна – крепост на хълм Тепето

Описание и история Късноантична крепост има на хълма “Таушан тепе” или “Тепето”, на 1.94 km ...Прочети повече

С. Търновца – крепост на вр. Чанак кале

Описание и история Късноантична крепост има на връх „Чанак кале“/“Каледюзю“, на 1.22 km североизточно по права линия от ...Прочети повече

С. Търновца – крепост

Описание и история Тракийска крепост има 0.96 km североизточно по права линия от центъра на село Търновца. Изградена е ...Прочети повече

С. Пролаз – крепост на вр. Образе

Описание и история Крепост има на връх „Образе“, на 1.06 km североизточно по права линия от центъра на село ...Прочети повече

С. Пролаз – крепост на вр. Кота 570

Описание и история Крепост има на връх „Кота 570“, на 1.73 km източно по права линия от центъра на ...Прочети повече

С. Пролаз – крепост на вр. Градището

Описание и история Късноантична крепост има на връх „Градището”, на 0.47 km югозападно по права линия от центъра на ...Прочети повече

С. Победа – османско беклеме

Описание и история Османско беклеме е имало на 0.63 km югозападно по права линия от центъра на село Пробуда ...Прочети повече

С. Пайдушко – крепост на рида Ак кайряк

Описание и история Крепост има на рида „Ак кайряк“, на 3.16 km югоизточно по права линия от центъра на ...Прочети повече

С. Пайдушко – крепост на вр. Хисарлъка

Описание и история Късноантична крепост има на връх „Хисарлъка”, на 2.48 km източно по права линия от центъра на ...Прочети повече

С. Овчарово – укрепено селище

Описание и история Енеолитно, укрепено селище е имало на 1.87 km западно по права линия от центъра на село ...Прочети повече

С. Овчарово – крепост на вр. Калето

Описание и история Късноантична и средновековна крепост има на връх „Калето“, на 2.27 km западно от село Овчарово. Изградена ...Прочети повече

С. Миладиновци – крепост в м. Хармана

Описание и история Антична и средновековна крепост има в местността „Хармана“, на 1.65 km северно по права линия от ...Прочети повече