С. Риш – крепост на вр. Божурица


7 / 100

Описание и история

Късноантична и средновековна крепост има на връх „Божурица“, на 3.75 km югоизточно по права линия от центъра на село Риш. Изградена е на стратегически връх, доминиращ над околността. Той е със стръмни и високи склонове на север и запад и малко по- полегати на изток и юг. От върха през средновековието започва землен вал и ров на югозапад. Самия връх е служил за наблюдение и охрана на околността и пътищата, които минават наоколо. На върха се забелязват останките на укрепление с приблизително правоъгълна форма с размери около 110х100 m.

Местоположение

Надморска височина: 572 m GPS координати: 42°56’50” С.Ш. и 26°56’45” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.