Общ. Ветово

Гр. Глоджево – селище Асаркалтъ

Описание и история Укрепено селище Асаркалтъ се намира в едноименната местност, на 4.12 km северно по права линия от ...Прочети повече

С. Кривня – кула Кота 212.5

Описание и история Самостоятелна, антична кула Кота 212.5 се е намирала на едноименния връх, на 1.55 km западно ...Прочети повече

С. Кривня – селище Кованлък

Описание и история Късноантично, укрепено селище Кованлък се намира в едноименната местност, на 3,12 km северозападно по права линия ...Прочети повече

Гр. Ветово – селище Кота 200.0

Описание и история Укрепено селище Кота 200.0 се намира в едноименната местност, на 4.65 km югоизточно по права ...Прочети повече

С. Писанец – крепост Малкото градище

Описание и история Тракийска, антична, късноантична и средновековна Малкото градище/Българско градище, на 1.56 km югоизточно от центъра на ...Прочети повече

С. Писанец – крепост Голямото градище

Описание и история Тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост Голямото градище се намира в едноименната местност, на 1.54 km ...Прочети повече

С. Кривня – крепост Син град

Описание и история Късноантична и средновековна крепост Син град се намира на 2.87 km западно по права линия от ...Прочети повече

С. Кривня – крепост Манастира

Описание и история Антична, късноантична и средновековна крепост Манастира се намира в едноименната местност, на 1 km югозападно по права ...Прочети повече

Гр. Сеново – крепост Сиври канара

Описание и история Късноантична крепост Сиври канара се намира в едноименната местност, на 0.66 km югозападно по права линия ...Прочети повече

Гр. Сеново – крепост Могилата

Описание и история Късноантична крепост Уюджек/Могилата се намира на едноименния връх, на 1.52 km югоизточно по права линия ...Прочети повече