Общ. Ветово

С. Кривня – антична кула

Описание и история Самостоятелна, антична кула е имало на 1.55 km западно по права линия от центъра на село ...Прочети повече

С. Кривня – укрепено селище в м. Кованлък

Описание и история Късноантично, укрепено селище има в местността „Кованлък“, на 3,12 km северозападно по права линия от центъра ...Прочети повече

Гр. Ветово – укрепено селище

Описание и история Укрепено селище има на 4.65 km югоизточно по права линия от центъра на град Ветово. Изградено ...Прочети повече

С. Писанец – крепост Малкото градище

Описание и история Тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост има в местността „Малкото градище“/“Българско градище“, на 1.56 km ...Прочети повече

С. Писанец – крепост Голямото градище

Описание и история Тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост има в местността „Голямото градище”, на 1.54 km югоизточно по ...Прочети повече

С. Кривня – крепост Син град

Описание и история Късноантична и средновековна крепост Син град се намира на 2.87 km западно по права линия от ...Прочети повече

С. Кривня – крепост в м. Манастир

Описание и история Антична, късноантична и средновековна крепост има в местността „Манастир“, на 1 km югозападно по права линия от ...Прочети повече

Гр. Сеново – крепост в м. Сиври канара

Описание и история Късноантична крепост има в местността „Сиври канара“, на 0.66 km югозападно по права линия от центъра ...Прочети повече

Гр. Сеново – крепост в м. Могилата

Описание и история Късноантична крепост има в местността „Уюджек“/“Могилата“, на 1.52 km югоизточно по права линия от центъра ...Прочети повече