Област Разград

С. Свещари – укрепено светилище Могила 39

Описание и история Келтско, укрепено светилище Могила 39 се намира в ИАР „Сборяново“, на 2.5 km югозападно по права ...Прочети повече

С. Балкански – Антична наблюдателно – охранителна кула

Описание и история Антична наблюдателно- охранителна кума е имало в местността „Бостан меше“, на 1.45 km южно по права ...Прочети повече

С. Костанденец – крепост Калето

Описание и история Тракийска и антична крепост Калето/Констанца се намира на 1.45 km северозападно по права линия от ...Прочети повече

С. Езерче – крепост

Описание и история Антична крепост е имало в центъра на село Езерче. Регистрирана е от Т. Иванов и Ст. Стоянов ...Прочети повече

Гр. Цар Калоян – крепост Торлашко кале / Кале над манастира

Описание и история Късноантична крепост, наречена “Торлашко кале”/”Кале над манастира” се намира на 5.31 ...Прочети повече

Гр. Цар Калоян – землено укрепление Топрак кале

Описание и история Землено укрепление Топрак кале се е намирало в едноименната местност, на 2.97 km северозападно по права ...Прочети повече

С. Хума – крепост в м. Калето

Описание и история Средновековна крепост има в местността “Калето”, на 0.14 km източно по права линия от ...Прочети повече

С. Самуил – крепост в м. Фанка

Описание и история Антична крепост има в местността “Фанка”, на 0.97 km североизточно по права линия от ...Прочети повече

С. Голям извор – Римското кале

Описание и история Антично и късноантично, укрепено селище, наричано “Римското кале” се е намирало в централната част на ...Прочети повече

С. Голям извор – крепост в м. Калето

Описание и история Праисторическа крепост има в местността “Калето”, на 0.65 km югозападно по права линия от ...Прочети повече

С. Владимировци – крепост в м. Асар кале

Описание и история Средновековна крепост има в местността “Асар кале”, на 2.33 km южно по права линия ...Прочети повече

С. Сеслав – крепост в м. Остър меч

Описание и история Късноантична крепост има в местността “Остър меч”, на приблизително 2.67 km югозападно по права ...Прочети повече