Общ. Върбица

Гр. Върбица – преграда Завой кале

Описание и история Късноантична и средновековна преграда Завой кале се намира на 6.47 km южно по права линия от ...Прочети повече

С. Чернооково – крепост Високо място

Описание и история Средновековна крепост Юкседжик/Високо място се намира предполагаемо на 1.95 km южно по права линия от ...Прочети повече

С. Чернооково – кула Кота 580.0

Описание и история Антична, късноантична и средновековна кула Кота 580.0 се намира на 2.81 km югоизточно по права ...Прочети повече

С. Чернооково – Каменна крепост

Описание и история Антична, късноантична и средновековна крепост Асарлък ташлъръ/Каменна крепост се намира на 2.66 km югоизточно по ...Прочети повече

С. Тушовица – крепост Тушовца

Описание и история Късноантична крепост Тушовца/Хисар кале се намира на 2.12 km североизточно по права линия от центъра ...Прочети повече

С. Сушина – селище Чанджик

Описание и история Праисторическо, укрепено селище Чанджик се намира в едноименната местност, на 1.31 km югоизточно по права линия ...Прочети повече

С. Сушина – крепост Текенли бурун хисар

Описание и история Късноантична крепост Текенли бурун хисар/Карадемирско градище се намира на 6.33 km североизточно от по права ...Прочети повече

С. Сушина – крепост Перше хисар

Описание и история Късноантична и средновековна крепост Перуша/Перше хисар се намира на 4.74 km североизточно по права линия ...Прочети повече

С. Нова Бяла река – крепост Манастира

Описание и история Крепост Манастира се намира в едноименната местност, на 4.546 km южно по права линия от центъра ...Прочети повече

С. Нова Бяла река – крепост Асарлъка

Описание и история Късноантична крепост Асарлъка се намира на едноименния връх, на 4.02 km южно по права линия от ...Прочети повече

С. Методиево – съоръжение Караач дере

Описание и история Крепостно съоръжение Караач дере се намира в едноименната местност, предполагаемо на 1.37 km северно по права ...Прочети повече

С. Методиево – крепост Калето

Описание и история Антична и късноантична крепост Калето се намира на едноименния връх, на 1 km северно по права линия ...Прочети повече