Общ. Елхово

С. Лесово – крепост на вр. Долното градище

Описание и история Крепост има на връх „Долното градище“, на 4.9 km югозападно по права линия от центъра на ...Прочети повече

С. Раздел – средновековна крепост на вр. Тастепе

Описание и история Средновековна крепост има на връх „Тастепе“, на 2.46 km южно по права линия от центъра на ...Прочети повече

С. Раздел – крепост на вр. “Стражата”

Описание и история Крепост е имало на връх „Стражата“, на 3.36 km северно по права линия от центъра на ...Прочети повече

С. Раздел – крепост Кьоситско кале

Описание и история Тракийска, антична и средновековна крепост “Кьоситско кале” се намира на 2.61 km североизточно по ...Прочети повече

С. Пчела – редут на вр. Каабиюк

  Описание и история Землено укрепление (редут) има нависочината „Каабиюк“, на 2.23 km югоизточно по права линия от центъра ...Прочети повече

С. Мелница – крепост Версиникия

Описание и история Късноантична и средновековна крепост Градището/Версиникия се намира на едноименното възвишение, на 1.77 km западно по ...Прочети повече

С. Лесово – крепост Хасар кая / Саар кая

Описание и история Тракийска крепост Хасар кая/Саар кая се намира на едноименния връх, на 3.7 km южно по ...Прочети повече

С. Лесово – крепост Градището / Калето

Описание и история Тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост Градището/Калето на 5.24 km западно по права линия от ...Прочети повече

С. Изгрев – редут

Описание и история Землено укрепление (редут) има на 0.75 km югозападно по права линия от центъра на село Изгрев ...Прочети повече

С. Изгрев – артилерийски люнет в м. Крушаците

  Описание и история Артилерийски люнет е имало в местността „Крушаците“, на 1.93 km югоизточно по права линия от ...Прочети повече

С. Изгрев – артилерийски люнет в м. Дълбокия гьол

  Описание и история Артилерийски люнет е имало в местността “Дълбокия гьол”, на 2.3 km югозападно по ...Прочети повече

С. Гранитово – крепост Бастерна

Описание и история Тракийска, късноантична и средновековна крепост Калето/Бастерна/Бастарни се намира на 2 km западно по права линия ...Прочети повече