Област София

С. Душанци – крепост Златювица

Описание и история Крепост Златювица/Златевица се намира на едноименният връх, на 6.96 km южно по права линия от ...Прочети повече

С. Душанци – крепост Голямото кале / Св. Георги

Описание и история Късноантична и средновековна крепост Голямото кале/Св. Георги се намира на едноименното възвишение, на 0.97 km ...Прочети повече

С. Душанци – крепост в м. „Райков рът“

Описание и история Крепост има в местността „Райков рът“, предполагаемо на 5.57 km южно по права линия от центъра ...Прочети повече

Гр. Пирдоп – укрепен манастир Св. Тодор

Описание и история Средновековен, укрепен манастир Св. Тодор се намира на 4 km североизточно по права линия от центъра на ...Прочети повече

Гр. Пирдоп – крепост Еленско кале 1

Описание и история Крепост Еленско кале 1 се намира на 5.43 km североизточно по права линия от центъра на ...Прочети повече

Гр. Пирдоп – крепост Голямо пирдопско кале

Описание и история Средновековна крепост Голямо Пирдопско кале се намира на 4.7 km югозападно по права линия от центъра ...Прочети повече

С. Костенец – крепост Горна черква

Описание и история Антична и късноантична крепост “Горна черква” се намира на едноименната височина, на 0.87 km ...Прочети повече

С. Горна Василица – Антична пътна станция Сонеум

Описание и история Антична пътна станция Сонеум се намира североизточно от село Горна Василица на първата седловина между хребетите „Еледжика ...Прочети повече

С. Горна Василица – укрепен комплекс Траянови врата

Описание и история Античен, късноантичен и средновековен, укрепен комплекс Траянови врата се намира на 5.3 km североизточно по права ...Прочети повече

С. Долна Василица – крепост Стенос / Щипон

Описание и история Тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост Стенос/Щипон е разположена на 5.34 km североизточно по права ...Прочети повече

С. Горна Василица – крепост Пердово кале

Описание и история Късноантична и средновековна крепост Пердово кале/Градище Кория се намира на връх “Градище”, на 3 ...Прочети повече

С. Горна Василица – крепост на връх „Еледжика“

Описание и история Късноантична и средновековна крепост има на връх „Еледжика“, на 7.2 km североизточно по права линия от ...Прочети повече