Общ. Перник

С. Ярджиловци – крепост на вр. “Китка”

Описание и история Средновековна крепост има на връх Китка на 6.95 km западно по права линия от центъра на ...Прочети повече

С. Чуйпетлово – крепост Градище

Описание и история Късноантична и средновековна крепост Градище се намира южно от село Чуйпетлово, на левият бряг на река Струма ...Прочети повече

С. Студена – крепост Мало градище

Описание и история Късноантична и средновековна крепост “Мало градище” се намира на 3.8 km югоизточно по права ...Прочети повече

С. Студена – крепост Градище при бившо с. Крапец

Описание и история Антична и късноантична крепост “Градище” се намира на 3.1 km югоизточно по права линия ...Прочети повече

С. Студена – крепост Градище в центъра на селото

Описание и история Късноантична крепост Градище се намира в центъра на село Студена, на залесеното възвишение над кметството. Крепостта е ...Прочети повече

С. Студена – крепост Богово кале

Описание и история Късноантична и средновековна крепост “Богово кале” се намира на 4.35 km югоизточно по права ...Прочети повече

С. Селищен дол – укрепено селище в м. “Копана могила”

Описание и история Праисторическо укрепено селище има в местността “Копана могила”, на 2.56 km западно по права ...Прочети повече

С. Радуй – крепост в м. “Радуйска китка”

Описание и история Късноантична и средновековна крепост има в местността “Радуйска китка”, на 2.3 km северозападно от ...Прочети повече

С. Планиница – крепост на вр. “Градище”

Описание и история Крепост има на връх Градище на 1.4 km южно по права линия от центъра на село ...Прочети повече

С. Планиница – крепост в м. “Градище”

Описание и история Късноантична и средновековна крепост има в местността “Градище”, на 1.16 km западно от село ...Прочети повече

С. Люлин – крепост Райловско градище

Описание и история Късноантична и средновековна крепост Райловско градище се намира на едноименния връх, на 2.52 km североизточно по ...Прочети повече

С. Кралев дол – крепост Голямо градище

Описание и история Късноантична и средновековна крепост “Голямо градище” се намира в местността “Могила” на 0 ...Прочети повече