Общ. Златарица

С. Дединци – крепост Шишмана

Описание и история Средновековна крепост Шишмана се намира на едноименния връх, на 2.85 km югоизточно по права линия от ...Прочети повече

С. Средно село – крепост Кота 361.3

Описание и история Крепост Кота 361.3 се намира на едноименния връх, на 4 km източно по права линия от ...Прочети повече

С. Средно село – крепост Кота 382.3

Описание и история Крепост Кота 382.3 се намира на едноименния връх, на 4.55 km източно по права линия ...Прочети повече

С. Средно село – крепост Дорука

Описание и история Крепост Дорука се намира на едноименния връх, на 2.99 km североизточно по права линия от центъра ...Прочети повече

С. Средно село – крепост Кота 493.7

Описание и история Крепост Кота 493.7 се намира на едноименния връх, на 2.79 km северно по права линия ...Прочети повече

С. Калайджии – крепост Асара

Описание и история Крепост Асара се намира на едноименния, стратегически връх, на 1.17 km северно по права линия от ...Прочети повече

С. Росно – крепост Кота 408.2

Описание и история Крепост Кота 408.2 се намира на едноименния връх, на 1.86 km югоизточно по права линия ...Прочети повече

С. Росно – крепост Каянлъ баир

Описание и история Крепост Каянлъ баир се намира в едноименната местност, на 1.37 km източно по права линия от ...Прочети повече

С. Росно – крепост Манастира

Описание и история Късноантична и средновековна крепост Манастира се намира в едноименната местност, на 0.67 km северозападно по права ...Прочети повече

Гр. Златарица – крепост Кота 331.0

Описание и история Крепост Кота 331.0 се намира на едноименния връх, на 4.67 km южно по права линия ...Прочети повече

Гр. Златарица – крепост Могилата

Описание и история Крепост Могилата се намира на едноименния връх, на 3.51 km югозападно по права линия от центъра ...Прочети повече

С. Резач – крепост Кота 898.0

Описание и история Тракийска, антична и късноантична крепост Кота 898.0 се намира на едноименния връх, на 5.18 km ...Прочети повече