Общ. Генерал Тошево

С. Сираково – крепост Кота 133.7

Описание и история Антична и средновековна крепост Кота 133.7 се намира на 1.46 km югозападно по права линия ...Прочети повече

С. Преселенци – крепост Кота 180.3

Описание и история Средновековна крепост от Първата българска държава Кота 180.3 се намира на 1.44 km югозападно по ...Прочети повече

С. Огражден – укрепление Кота 171.5

Описание и история Средновековно, землено укрепление Кота 171.5 се е намирало на територията на село Огражден, вероятно където в ...Прочети повече

С. Изворово – крепост Кота 193.1

Описание и история Средновековна крепост Кота 193.1 се намира в едноименната местност, на 0.96 km югозападно по права ...Прочети повече

С. Василево – крепост Кота 160.0

Описание и история Тракийска, антична и средновековна крепост Кота 160.0 се намира на 1.06 km северно по права ...Прочети повече