Общ. Аврен

С. Царевци – крепост Панисос / Панаса

Описание и история Тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост Панисос/Панаса се намира на 2.6 km северозападно по права ...Прочети повече

С. Тръстиково – крепост на вр. Сиври тепе

Описание и история Тракийска крепост има на връх „Сиври тепе“, на 1.34 km югоизточно по права линия от центъра ...Прочети повече

С. Садово – халколитно, укрепено селище

Описание и история Халколитно, укрепено селище има на 2.22 km северно по права линия от центъра на село Садово ...Прочети повече

С. Близнаци – крепост Ерите

Описание и история Антична крепост Ерите се намира при устието на река Камчия, на левия ѝ по- висок бряг. В ...Прочети повече

С. Близнаци – землена, крепостна система при река Камчия

Описание и история Старобългарска, землена, погранична, крепостна система има на северния бряг на река Камчия при вливането ѝ в морето ...Прочети повече

С. Аврен – укрепено селище в м. Корията

Описание и история Укрепено, халколитно селище има в местността „Корията“, на 2.43 km западно по права линия от центъра ...Прочети повече

С. Аврен – неолитно, укрепено селище Бобата

Описание и история Неолитно, укрепено селище Бобата се намира на едноименното възвишение, на 4.04 km северозападно по права линия ...Прочети повече

С. Аврен – крепост Петрич

Описание и история Антична, късноантична, средновековна и османска крепост Петрич се намира на 5.37 km северно от село Аврен ...Прочети повече

С. Аврен – крепост Акверан

Описание и история Късноантична и средновековна крепост Акверан се намира на 1.95 km южно по права линия от центъра ...Прочети повече