Общ. Аврен

С. Царевци – крепост Панисос

Описание и история Тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост Панисос/Панаса се намира на 2.6 km северозападно по права ...Прочети повече

С. Тръстиково – крепост Сиври тепе

Описание и история Тракийска крепост Сиври тепе се намира на едноименния връх, на 1.34 km югоизточно по права линия ...Прочети повече

С. Садово – селище Кота 86.4

Описание и история Халколитно, укрепено селище Кота 86.4 се намира на едноименния връх, на 2.22 km северно по ...Прочети повече

С. Близнаци – крепост Ерите

Описание и история Антична крепост Ерите се намира при устието на река Камчия, на левия ѝ по- висок бряг, на ...Прочети повече

С. Близнаци – система Камчия

Описание и история Старобългарска, землена, погранична, крепостна система Камчия се намира на северния бряг на едноименната река, при вливането ѝ ...Прочети повече

С. Аврен – селище Корията

Описание и история Укрепено, халколитно селище Корията се намира в едноименната местност, на 2.43 km западно по права линия ...Прочети повече

С. Аврен – селище Бобата

Описание и история Неолитно, укрепено селище Бобата се намира на едноименното възвишение, на 4.04 km северозападно по права линия ...Прочети повече

С. Аврен – крепост Петрич

Описание и история Антична, късноантична, средновековна и османска крепост Петрич се намира на 5.37 km северно от село Аврен ...Прочети повече

С. Аврен – крепост Акверан

Описание и история Късноантична и средновековна крепост Акверан се намира на 1.95 km южно по права линия от центъра ...Прочети повече