С. Риш – крепост Брегурла


58 / 100

Описание и история

Късноантична крепост Брегурла/Ришко градище/Градище се намира на 3.37 km западно по права линия от центъра на село Риш. Изградена е на връх със стръмни и високи склонове от север, запад и юг. Най- достъпна е от изток по билото на масива.

Твърдината е с неправилна, елипсовидна форма, издължена в посока изток- запад. Приблизителните размери на обекта са 222х118 m. Крепостния зид е изграден от ломени камъни, споени с бял хоросан. Под южната стена личи втори крепостен зид и останки от предградие. Източно на 470 m от твърдината минава римския път от „Драгоевския проход“ към западния „Ришки проход“. Според преданието крепостта се е казвала Брегурла.

Местоположение

Надморска височина: 558 m GPS координати: 42°58’59” С.Ш. и 26°53’02” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., В. Антонова. Каталог на археологическите паметници в Шуменски окръг. София, 1975.
Шкорпил, К. Старобългарска съобщителна мрежа около Преславъ и крепостите по нея. София, 1929.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.