Общ. Павликени

С. Росица – крепост на височина “Чуката”

Описание и история Късноантична крепост има на височина “Чуката”, на 2.1 km югоизточно по права линия от ...Прочети повече

С. Росица – крепост Калето / Тепето

Описание и история Късноантична и средновековна крепост Калето/Тепето се намира на 1.53 km югоизточно по права линия от ...Прочети повече

С. Мусина – кула на вр. “Ергелекайрак”

Описание и история Наблюдателна кула е имало на връх „Ергелекайрак“, на 3.69 km югоизточно по права линия от центъра ...Прочети повече

С. Мусина – крепост в м. “Широк габър”

Описание и история Късноантична и средновековна крепост или кула има в местността „Широк габър“, на 2.97 km южно по ...Прочети повече

С. Михалци – римска крепост

Описание и история Антична крепост има между селата Бяла черква и Михалци по протежението на главния римски път от “ ...Прочети повече

С. Михалци – крепост в м. “Зайчата кръв”

Описание и история Тракийска крепост има в местността „Зайчата кръв“, на 4.37 km южно по права линия от центъра ...Прочети повече

С. Върбовка – укрепено селище Камъка

Описание и история Тракийско, укрепено селище Камъка се намира на едноименната височина, на 2.17 km западно по права линия ...Прочети повече

С. Вишовград – крепост Висшеград

Описание и история Късноантична и средновековна крепост Висшеград се намира на връх “Чуката”, на 1.97 km източно ...Прочети повече

С. Бутово – крепост Чатала

Описание и история Тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост Чатала се намира на едноименното възвишение, на 2.6 km южно ...Прочети повече

Гр. Бяла Черква – крепост Хисаря / Лагерът

Описание и история Антична крепост “Хисаря”/”Лагерът” се намира на 3.65 km североизточно по права ...Прочети повече