С. Янково – селище Баира


58 / 100

Описание и история

Тракийско, антично и средновековно, укрепено селище Баира се намира на едноименното плато, на 1.37 km северно по права линия от центъра на село Янково. Изградено е на тераса защитена с високи стръмни и от части отвесни склонове от юг и изток. От запад е ограничено от извора на потока Олюпунар.

От север се забелязват останките от защитната линия на Баира, дълга около 1.8 km. Според съвременните изследователи централната ѝ част представлява нисък землен насип, широк до 5 m и обрасъл с дървета. В него се установяват множество каменни струпвания. Някои от тях представляват зидове от два до три реда, запазени на височина до 1.7 m и дължина до 25 m. Те са съставени от дялани, каменни блокове с дължина около и над 1 m, ширина около 0.5 m и следи от бял хоросан между тях.

Зидовете на Баира са с наклон на север. Вероятно пред нея има и ров, защото отбранителната линия е много по- широка от 5 m. От запад крепостната линия е унищожена, тъй като терена се обработва. Тя е била дълга около 290 m. От юг и изток крепостните линии не са изследвани.

Върху площ от около 45 дка са пръснати късове от мазилка на колиби, фрагменти от различни по техника съдове, долиуми и др. Според по ранни изследователи селището е съществувало е през V-II в.пр.н.е. и през VIII-X век. Според последните изследвания са открити материали от късно- римската епоха, вероятно III век.

През Баира минава римски път в посока север- юг. Той идва от село Друмево и се насочва към „Веселиновския проход“. Вероятно е отклонение от главния римски път „Монтанезиум“- „Одесос“, а може и да е част от път идващ от „Дорусторум“ на юг към Стара планина, който в района на село Белоградец се разклонява на два пътя съответно отиващи към „Веселиновския“ и „Лопушенския проход“.

Местоположение

Надморска височина: 270 m GPS координати: 43°05’17” С.Ш. и 27°06’56” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., В. Антонова. Каталог на археологическите паметници в Шуменски окръг. София, 1975.
Венелинова, С., В. Григоров. Археологически обекти по средното течение на река Голяма Камчия в землищата на селата Янково и Бял бряг, община Смядово. – В: Археологически открития и разкопки през 2015 г. София, 2016.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.