Общ. Гоце Делчев

С. Мусомища – крепост Судинград

Описание и история Късноантична и средновековна крепост „Судинград” се намира на 2.82 km югозападно по права линия от центъра ...Прочети повече

С. Корница – крепост

Описание и история Крепост има при село Корница, спомената от Б. Чолпанов и Д. Ангелов в книгата им “Българска ...Прочети повече

С. Добротино – крепост Калята

Описание и история Късноантична крепост “Калята” се намира на 0.76 km югозападно по права линия от село ...Прочети повече

С. Делчево – крепост

Описание и история Крепост при село Делчево по всяка вероятност служила за наблюдение и охрана на път. Отбелязана от местните ...Прочети повече

С. Господинци – крепост Цирополис

Описание и история Тракийска, късноантична и средновековна крепост Цирополис се намира на 1.02 km източно по права линия от ...Прочети повече

С. Буково – крепост Урвището

Описание и история Крепост “Урвището” се намира на 1.84 km североизточно по права линия от центъра на ...Прочети повече

С. Буково – крепост

Описание и история Крепост има на 1.09 km югоизточно по права линия от центъра на село Буково. Изградена е ...Прочети повече

С. Брезница – крепост Градищата

Описание и история Антична, късноантична и средновековна крепост “Градищата” се намира на височината “Големия чукар”, на ...Прочети повече

Гр. Гоце Делчев крепост Момина кула

Описание и история Късноантична и средновековна крепост Момина кула се намира на едноименното островърхо възвишение, на 2.04 km югозападно ...Прочети повече