С. Риш – укрепление Топрак кале

img 4335 scaled e1605940378326

63 / 100

Описание и история

Средновековно, землено укрепление Топрак кале се намира на 3.06 km югоизточно по права линия от центъра на село Риш. Изградено върху равна тераса, ограничено от изток и запад от два къси дола. Има форма на неправилен четириъгълник с площ около 190 дка. Състои се от ров и вал. Размерите на обекта са 480х448х432х376 m. На места валът е запазен до 4 m височина. По склоновете му се виждат ломени камъни и обгорели до червено глинени замазки с примес от слама.

Вероятно в конструкцията на Топрак кале е използвано и дърво, както при укреплението при село Вълнари, поради неограничения запас на дървен материал от околните гори. Северната линия е прекъсната от три входа. На терена се откриват керамични фрагменти с несигурна дата. Твърдината е служила за охрана на късноантичния и средновековен, среден „Ришки проход“, който се намира на 2.6 km югозападно от укреплението.

Местоположение

Надморска височина: 276 m GPS координати: 42°57’40” С.Ш. и 26°57’18” И.Д

Литература

Рашев, Р. Старобългарски укрепления на долния Дунав /VII-XI в./. Варна, 1982.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.