С. Риш – стена Преграда

img 4302 scaled e1605939715252

64 / 100

Описание и история

Късноантична и средновековна, каменна стена Преграда/Еркесия се намира на 5.84 km югоизточно по права линия от центъра на село Риш, в местността „Кидика”. Каменната стена, с дължина около 555 m и дебелина 2.57 m е преграждала седловината между връх „Стаювица“ и връх „Божурица“.

По- голямата част от стена Преграда е разположена в посока североизток- югозапад като след 450 m прави чупка в посока юг. В близост до тази чупка, преди стената да завие на юг, от северната и страна е издигната правоъгълна кула с размери 8.5×17 m. Кулата е стратегически разположена на едно от най- високите точки на стената, като предназначението и е било да наблюдава и защитава подстъпите до стената от запад и северозапад. Стената е разположена направо върху скалистия гребен, като склона от северозапад е стръмен и труднодостъпен, за разлика от югоизточния, който е полегат и преодолим.

Труден е и достъпът към южния сектор на Преграда, където в продължение на 100 m има стръмен и дълбок дол. Самата стена в днешно време се проследява под насип с ширина от 4 до 7 m. Югоизточно от стената на разстояние до 4 m е изкопан ров, който се простира от чупката в стената, на североизток, почти до края ѝ. Само на един участък на стената, от северозапад, личат останки от ров широк 3 m и пред него насип широк 5 m и висок 1 m.

Градежът на стена Преграда се състои от две лица изградени от подредени по редове и лица местни ломени камъни и пълнеж от разнородни по големина късове споени с кафявожълт и тъмнокафяв хоросан. Хоросанът е със състав от глинен речен нанос, вар и рядко счукана тухла. Този цвят е объркал някой автори, че стената е споена с глина. В непосредствена близост до стената археолозите са открили две ями за съхраняване на вар и приготвяне на хоросан.

Топографията на преградно съоръжение Преграда и явната му насоченост на север, както и спецификата на градежа и насочената на север кула е явно доказателство за късноантичната датировка на преградната стена. Вероятно през ранното българско, средновековие е оценено значението на тази преграда, като е изкопан ров от югоизток. Преградата отново продължава да функционира, но вече пригодена срещу неприятел идващ от юг.

Местоположение

Надморска височина: 480 m GPS координати: 42°56’31” С.Ш. и 26°58’36” И.Д.

Литература

Рашев, Р. Старобългарски укрепления на долния Дунав /VII-XI в./. Варна, 1982.
Георгиев, И. Военни пътища и преградни съоръжения в Ришкия проход. -В: ВИС, София, 1993.
Автор: М. Гърдев

План

s rish kamenna stena pregradata 5f425a1c643d4

Comments are disabled.