Общ. Шабла

С. Тюленово – късноантично укрепление

Описание и история В границите на село Тюленово са открити следи от малко антично или късноантично укрепление. Следите са от ...Прочети повече

С. Твърдица – крепост Timogittia / Тимоджития

Описание и история Антична, късноантична и средновековна крепост Timogittia/Тимоджитиа се намира непосредствено южно от село Твърдица, на срещуположния (десен ...Прочети повече

С. Дуранкулак – укрепено селище

Описание и история Неолитно, тракийско и средновековно, икрепено селище има на „Големият остров“, в Дуранкулашкото езеро, на 2.68 km ...Прочети повече

Гр. Шабла – крепост Кария

Описание и история Тракийска, антична и късноантична крепост Caria/Кария се намира на 6 km източно по права линия от ...Прочети повече