Област Стара Загора

С. Златна ливада - Св. Атанасий

С. Златна ливада – манастир Св. Атанасий Велики

Описание и история Античен, късноантичен и средновековен, укрепен манастир Св. Атанасий Велики се намира на територията на днешния едноименен манастир ...Прочети повече
С. Златна ливада - Калето

С. Златна ливада – град Калето

Описание и история Тракийски, античен и късноантичен укрепен град и римска, пътна станция Калето се намират на хълма “Чеир ...Прочети повече
С. Бял извор - Хасара

С. Бял извор – крепост Хасара

Описание и история Тракийска, антична и късноантична крепост Хасара се намира на 0.9 km североизточно по права линия от ...Прочети повече
С. Знаменосец - Асарлъка

С. Знаменосец – крепост Асарлъка

Описание и история Тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост Асарлъка се намира в едноименната местност, на 1.3 km североизточно ...Прочети повече
С. Горно ново село - Секи

С. Горно ново село – крепостно съоръжение Секи

Описание и история Крепостно съоръжение Секи се намира на едноименния връх, на 1.63 km южно по права линия от ...Прочети повече
С. Горно ново село - Чирпалъка

С. Горно ново село – укрепено селище Чирпалъка

Описание и история Укрепено селище Чирпалъка се намира на едноименния, стратегически връх, на 1.42 km северозападно по права линия ...Прочети повече
С. Горно ново село - Осман йолу

С. Горно ново село – крепост Осман йолу

Описание и история Крепост Осман йолу се е намирала на едноименния връх, на 3.39 km северно по права линия ...Прочети повече

С. Паничерево – крепост Кота 695.5

Описание и история Крепост Кота 695.5 се намира на едноименния връх, на 4.97 km южно по права линия ...Прочети повече

С. Паничерево – крепост Градището

Описание и история Тракийска крепост Градището се намира на едноименния връх, на 3.67 km южно по права линия от ...Прочети повече
С. Елхово - Каменна могила

С. Елхово – кула Каменна могила

Описание и история Сигнално- наблюдателна кула Каменна могила се е намирала на едноименния връх, на 4.1 km югоизточно по ...Прочети повече
С. Лозен - Кота 558.2

С. Лозен – крепост Кота 558.2

Описание и история Крепост Кота 558.2 се е намирала на едноименния връх, на 1.77 km североизточно по права ...Прочети повече
С. Лозен - Камъка

С. Лозен – укрепено селище Камъка

Описание и история Укрепено селище Камъка се намира на едноименния хълм, на 1.51 km североизточно по права линия от ...Прочети повече