Област Стара Загора

С. Лозен - Кота 558.2

С. Лозен – крепост Кота 558.2

Описание и история Крепост Кота 558.2 се е намирала на едноименния връх, на 1.77 km североизточно по права ...Прочети повече
С. Лозен - Камъка

С. Лозен – укрепено селище Камъка

Описание и история Укрепено селище Камъка се намира на едноименния хълм, на 1.51 km североизточно по права линия от ...Прочети повече
С. Лозен - Могилата

С. Лозен – укрепено селище Могилата

Описание и история Укрепено, неолитно селище Могилата се намира на едноименния връх, на 0.5 km северно по права линия ...Прочети повече
С. Лозен - Кота 651.5

С. Лозен – укрепено селище Кота 651.5

Описание и история Укрепено селище Кота 651.5 се намира на едноименния връх, на 3.15 km североизточно по права ...Прочети повече
С. Ново село - Кота 590.0

С. Ново село – крепост Кота 509.0

Описание и история Крепост Кота 509.0 се намира на едноименния връх, на 1.05 km южно по права линия ...Прочети повече
С. Борилово - Кота 560.6

С. Борилово – крепост Кота 560.6

Описание и история Крепост Кота 560.6 се намира на едноименния връх, на 1.1 km североизточно по права линия ...Прочети повече
С. Змейово - Бетер

С. Змейово – крепост Бетер

Описание и история Тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост, и римска, пътна станция Бетер се намира на едноименния връх, на ...Прочети повече
Гр. Ст. Загора - Кота 655.5

Гр. Ст. Загора – укрепено селище Кота 655.5

Описание и история Тракийско, двубазисно, укрепено селище Кота 655.5 се намира на едноименния връх, на 5.43 km северозападно ...Прочети повече
Гр. Ст. Загора- Калпазан баир

Гр. Ст. Загора – кула Калпазан баир

Описание и история Тракийска, антична, късноантична и средновековна сигнално- наблюдателна кула Калпазан баир се е намирала на едноименния връх, на ...Прочети повече
С. Змейово - Боров дол

С. Змейово – манастир Боров дол

Описание и история Средновековен, укрепен манастир Боров дол се намира в едноименната местност, на 3.47 km южно по права ...Прочети повече
С. Розово - кула Ясли тепе

С. Розово – кула Ясли тепе

Описание и история Наблюдателно- съобщителна кула Ясли тепе се е намирала на едноименния връх, на 2.11 km северозападно по ...Прочети повече
С. Ясеново - крепостно съоръжение Амзоновия копак

С. Ясеново – крепостно съоръжение Амзоновия копак

Описание и история Антично, късноантично и средновековно, крепостно съоръжение Амзоновия копак се намира в едноименната местност, на 1.6 km ...Прочети повече