Общ. Айтос

С. Чукарка – крепост Шумнатото кале

Описание и история Късноантична крепост Шумнатото кале се намира на 1.52 km западно по права линия от село Чукарка ...Прочети повече

С. Чукарка – крепост Калето

Описание и история Късноантична крепост Калето се намира на 1.24 km западно по права линия от центъра на село ...Прочети повече

С. Тополица – преградна стена 2

Описание и история Средновековна преградна стена има на 2.09 km северозападно по права линия от центъра на село Тополица ...Прочети повече

С. Тополица – преградна стена

Описание и история Средновековна преградна стена има на 2.11 km северозападно по права линия от центъра на село Тополица ...Прочети повече

С. Тополица – кула в м. “Малката боруна”

Описание и история Късноантична кула има в местността “Малката боруна”, на около 1.66 km североизточно от село ...Прочети повече

С. Тополица – крепост Калето

Описание и история Късноантична и средновековна крепост Калето се намира на 1.95 km северозападно по права линия от центъра ...Прочети повече

С. Тополица – крепост

Описание и история Крепостно съоръжение има на 180 m северно над крепостта. Намират се останки от стена с дължина 30 ...Прочети повече

С. Съдиево – крепост Хисаря

Описание и история Късноантична и средновековна крепост Хисаря се намира на 2.6 km северозападно по права линия от центъра ...Прочети повече

С. Съдиево – крепост Калето

Описание и история Късноантична и средновековна крепост Калето се намира на 3.4 km североизточно по права линия от центъра ...Прочети повече

С. Раклиново – крепост

Описание и история Късноантична и средновековна крепост има на 3.49 km североизточно по права линия от центъра на село ...Прочети повече

С. Малка поляна – крепост Тепето

Описание и история Късноантична и средновековна крепост Тепето се намира на 0.4 km северно по права линия от центъра ...Прочети повече

С. Караново – крепост Мъжки хисар

Описание и история Антична и късноантична крепост Мъжки хисар се намира на 1.77 km северозападно по права линия от ...Прочети повече