Общ. Петрич

С. Чуричени – крепост на вр. “Маркови кладенци”

Описание и история Крепост има на връх “Маркови кладенци”, на 6.16 km северозападно по права линия от ...Прочети повече

С. Струмешница и с. Ключ – Самуилова крепост и преграда

Описание и история Средновековна крепост Самуилова крепост и преградни съоръжения от типа дема се намират на 1.16 km западно ...Прочети повече

С. Рупите – Хераклея Синтика

Описание и история Античен град Хераклея Ситика  се намира на хълма „Цивциница“ на 2 km източно по права линия от ...Прочети повече

С. Първомай – крепост Градище

Описание и история Тракийска крепост Градище се намира на 1.03 km североизточно по права линия от центъра на село ...Прочети повече

С. Марикостиново – крепост в м. “Марена”

Описание и история Антична крепост има в местността “Марена”, на 3 km северозападно по права линия от центъра ...Прочети повече

С. Коларово – укрепено селище в м. “Мусовица”

Описание и история Праисторическо укрепено селище има в местността “Мусовица”, се намира на предполагаемо 3.61 km северно ...Прочети повече

С. Коларово – преграда в м.”Ташлъко”

Описание и история Средновековна преграда има в местността “Ташлъко”, непосредствено на 0.64 km североизточно по права линия ...Прочети повече

С. Коларово – крепост Чуката

Описание и история Късноантична и средновековна крепост Чуката се намира на 0.71 km югозападно по права линия от центъра ...Прочети повече

С. Коларово – крепост “Градище”

Описание и история Антична и късноантична крепост “Градище” се намира на едноименното възвишение, на 3.13 km северно ...Прочети повече

С. Ключ – крепост Гергевче

Описание и история Късноантична и средновековна крепост Гергевче се намира на едноименния хълм, на 1.08 km югоизточно по права ...Прочети повече

С. Камена – крепост в местностите “Караенде” и “Караш”

Описание и история Антична крепост има в местностите “Караенде” и “Караш”, предполагаемо на 3.12 km ...Прочети повече

С. Камена – крепост в м. “Тръстиките” и м. “Пържал”

Описание и история Антична и средновековна крепост има в местностите “Тръстиките” и “Пържал”, предполагаемо на 3 ...Прочети повече