Област Добрич

С. Оногур – укрепено селище Шан кая

Описание и история Укрепено селище Шан кая се намира в едноименната местност, на 0.66 km източно по права линия ...Прочети повече

С. Миладиновци – укрепено селище Карагюрлук

Описание и история Укрепено, тракийско селище Карагюрлук се намира в едноименната местност, на 1.4 km северозападно по права линия ...Прочети повече

С. Сираково – крепост

Описание и история Антична и средновековна крепост има на 1.46 km югозападно по права линия от центъра на село ...Прочети повече

С. Преселенци – средновековна крепост

Описание и история Средновековна крепост от Първата българска държава има на 1.44 km югозападно по права линия от центъра ...Прочети повече

С. Огражден – землено укрепление

Описание и история Средновековно, землено укрепление е имало на територията на село Огражден. То е унищожено през XIX век. Било ...Прочети повече

С. Изворово – крепост

Описание и история Средновековна крепост има на 0.96 km югоизточно по права линия от центъра на село Изворово. Изградена ...Прочети повече

С. Василево – крепост

Описание и история Тракийска, антична и средновековна крепост има на 1.06 km северно по права линия от центъра на ...Прочети повече

С. Тюленово – късноантично укрепление

Описание и история В границите на село Тюленово са открити следи от малко антично или късноантично укрепление. Следите са от ...Прочети повече

С. Твърдица – крепост Timogittia / Тимоджития

Описание и история Антична, късноантична и средновековна крепост Timogittia/Тимоджитиа се намира непосредствено южно от село Твърдица, на срещуположния (десен ...Прочети повече

С. Дуранкулак – укрепено селище

Описание и история Неолитно, тракийско и средновековно, икрепено селище има на „Големият остров“, в Дуранкулашкото езеро, на 2.68 km ...Прочети повече

Гр. Шабла – крепост Кария

Описание и история Тракийска, антична и късноантична крепост Caria/Кария се намира на 6 km източно по права линия от ...Прочети повече

С. Оногур – крепост Палматис

Описание и история Късноантична и средновековна крепост Палматис се намира в източния край на село Оногур. Западно на 2.8 ...Прочети повече