Област Добрич

С. Оногур – селище Шан кая

Описание и история Укрепено селище Шан кая се намира в едноименната местност, на 0.66 km източно по права линия ...Прочети повече

С. Миладиновци – селище Карагюрлук

Описание и история Укрепено, тракийско селище Карагюрлук се намира в едноименната местност, на 1.4 km северозападно по права линия ...Прочети повече

С. Сираково – крепост Кота 133.7

Описание и история Антична и средновековна крепост Кота 133.7 се намира на 1.46 km югозападно по права линия ...Прочети повече

С. Преселенци – крепост Кота 180.3

Описание и история Средновековна крепост от Първата българска държава Кота 180.3 се намира на 1.44 km югозападно по ...Прочети повече

С. Огражден – укрепление Кота 171.5

Описание и история Средновековно, землено укрепление Кота 171.5 се е намирало на територията на село Огражден, вероятно където в ...Прочети повече

С. Изворово – крепост Кота 193.1

Описание и история Средновековна крепост Кота 193.1 се намира в едноименната местност, на 0.96 km югозападно по права ...Прочети повече

С. Василево – крепост Кота 160.0

Описание и история Тракийска, антична и средновековна крепост Кота 160.0 се намира на 1.06 km северно по права ...Прочети повече

С. Тюленово – укрепление

Описание и история В границите на село Тюленово са открити следи от малко антично или късноантично укрепление. Следите са от ...Прочети повече

С. Твърдица – крепост Тимогиция

Описание и история Антична, късноантична и средновековна крепост Timogittia/Тимогиция се намира непосредствено южно от село Твърдица, на срещуположния (десен ...Прочети повече

С. Дуранкулак – селище Дуранкулак

Описание и история Неолитно, тракийско и средновековно, укрепено селище Дуранкулак се намира на „Големият остров“, в Дуранкулашкото езеро, на 2 ...Прочети повече

Гр. Шабла – крепост Кария

Описание и история Тракийска, антична и късноантична крепост Caria/Кария се намира на 6 km източно по права линия от ...Прочети повече

С. Оногур – крепост Палматис

Описание и история Късноантична и средновековна крепост Палматис се намира в източния край на село Оногур. Западно на 2.8 ...Прочети повече