Северозападна Б-я

С. Дрента – крепост Кота 737.0

Описание и история Крепост Кота 737.0 се намира на едноименния връх, на 4.24 km западно по права линия ...Прочети повече

С. Садовец – Укрепен Садовски манастир

Описание и история Средновековен укрепен манастир Садовски манастир се намира на 2.9 km югоизточно по права линия от центъра ...Прочети повече

С. Карлуково – укрепен, скален манастир

Описание и история Средновековен укрепен, скален манастир има на десният бряга на река Искър на 1.26 km северно по ...Прочети повече

С. Горталово – крепост Градище 2

Описание и история Късноантична и средновековна крепост Градище се намира на 1.1 km северозападно от центъра на село Горталово ...Прочети повече

С. Черковица – укрепен град Анасамус

Описание и история Античен и късноантичен укрепен град An Asamus/Анасамус/Асамус се намира в северозападния край на село Черковица ...Прочети повече

С. Черковица – крепост Анасамус / Асамус / Осъмско кале

Описание и история Късноантична и средновековна крепост An Asamus/Asamus/Анасамус/Асамус/Осъмско кале се намира на 1.65 km ...Прочети повече

С. Новачене – антична крепост в м. “Брестовец”

Описание и история Антична крепост има в местността „Брестовец” на десния бряг на река Осъм на 2.27 km североизточно ...Прочети повече

С. Муселиево – крепост Калето

Описание и история Антична крепост Калето се намира на 1.83 km южно от селото непосредствено на левия бряг на ...Прочети повече

С. Любеново – укрепено селище в м. “Манастира”

Описание и история Укрепено антично, късноантично и средновековно селище има в местността „Манастира“, на 2.66 km югоизточно по права ...Прочети повече

С. Драгаш войвода – крепост в м. “Бабина бара”

Описание и история Късноантична крепост има в местността „Бабина бара“, на 2.26 km североизточно по права линия от центъра ...Прочети повече

С. Драгаш войвода – антична крепост “Хисарлъка”

Описание и история Антична крепост Хисарлъка се намира в едноименната местност, на 6.31 km североизточно по права линия от ...Прочети повече

Гр. Никопол – османска табия към Никополската крепост

Описание и история Османска табия има на 1.27 km югоизточно по права линия от центъра на град Никопол. Табията ...Прочети повече