Югозападен регион

Гр. Кичево – крепост Китсава/Кичава

Описание и история Антична, късноантична, средновековна и османска крепост Китсава/Кичава се намира на хълмът „Кале“, в центъра на град ...Прочети повече

С. Песочани – крепост Дебрица

Описание и история Тракийска, късноантична и средновековна крепост Дебрица/Деуритса се намира на хълма „Кулата“, на 0.5 km източно ...Прочети повече

С. Девич – крепост Девич/Девин

Описание и история Тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост Девич/Девин се намира в местността “Девини кули“, на 1.39 ...Прочети повече