Гр. Смядово – крепост Златарско кале


65 / 100

Описание и история

Късноантична крепост Златарско кале се намира на 9.17 km западно по права линия от центъра на град Смядово. Изградена е на къс рид от Стара планина с високи и стръмни склонове на юг, изток и север. Крепост Златарско кале е най- достъпна е от запад, където чрез тясна седловина височината се свързва с останалата част от масива. От юг и изток хълма е ограничен от река Белия дол, а от север- от лев неин приток.

Златарско кале има неправилна, четириъгълна форма издължена в посока изток- запад, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Размерите ха укреплението са 140х110х120х140 m. Крепостните стени са запазени на височина до 1-2 m. Входът на Златарско кале е от югозапад и е с широчина от 3.6 m. Дължината на прохода е 5.75 m, а дебелината на зида е 1 m. Стената е изградена от ломен камък и хоросан. Разкрита е правоъгълна кула с размери 10×8 m. Във вътрешността има останки от сгради.

Крепост Златарско кале е съществувала е през IV-VI век. Служила е за охрана на римския път, който върви по билото на съседния рид северно и западно от укреплението. Пътят е дублиращо трасе на пътя през „Смядовския проход“. Идва от североизток, откъм село Кълново и се изкачва на югозапад към билото на Драгоевската планина, където се свързва с пътят от „Драгоевския проход“, който отива към „Рижкия проход“.

Местоположение

Надморска височина: 466 m GPS координати: 43°04’12” С.Ш. и 26°54’09” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., В. Антонова. Каталог на археологическите паметници в Шуменски окръг. София, 1975.
Шкорпил, К. Старобългарска съобщителна мрежа около Преславъ и крепостите по нея. София, 1929.
Венелинова, С., В. Григоров, П. Димов и др. Теренни издирвания в землището на с. Златар, общ. Велики Преслав. – В: Археологически открития и разкопки през 2019 г книга 1. София, 2020.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.