С. Риш – съоръжение Еркесия

img 4331 scaled e1605940172531

63 / 100

Описание и история

Средновековно, преградно, крепостно съоръжение Еркесия се намира в местността „Буюк конак“, на 3.62 km югоизточно по права линия от центъра на село Риш. Дължината му е около 1065 m, а широчината е около 50 m. Започва от югозападния, отвесен, скален склон на връх „Божурица“ и слиза по стръмния склон на югозапад. След 200 m извива на запад- югозапад. След още 256 m завива на запад и в тая посока пресича шосето Шумен- Карнобат.

Западно от него Еркесия завива на северозапад, като от вал прераства на землено укрепление. Конструктивно съоръжението се разделя на две части, условно от шосето Шумен- Карнобат. Източната част се състои от основен вал, два рова от двете му страни и още два вала от двете външни страни на рововете. Централния землен насип е широк около 25-26 m от дъното на ров, до дъното на ров и висок около 5 m.

Южния ров на Еркесия е с широчина около 8-10 m и дълбочина минимум 3 m. Пред него има вал, който е висок 1-3 m според конфигурацията на терена. От северната страна има още един ров, широк около 15 m и дълбок около 3 m. Пред него има вал, който е висок 1-3 m според конфигурацията на терена. Западната част на съоръжението е заключена между два ръкава на река Дълбок дол. Тя е с дължина около 380 m и приблизителна максимална широчина около 110 m.

Формата на Еркесия е неправилна, тъй като отбранителната линия копира конфигурацията на терена. Бреговете на реките са високи до 4 m. Има голяма вероятност съоръжението да е преграждало терасата затворена между река Дълбок дол и река Буюк конак, в посока на северозапад на разстояние още около 250 m. Но терасата се обработва и тая част от съоръжението може да е унищожена от селскостопанска дейност.

Еркесия е преграждала късноантичният и средновековен път към централния “Ришки проход”, който го пресича приблизително при сегашното шосе. Северния ров вероятно е издълбан по времето на хан Крум, когато е трябвало да се пресече пътят на оттеглящите се византийци от Плиска.

Местоположение

Надморска височина: 570 m GPS координати: 42°56’42” С.Ш. и 26°56’24” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.