Общ. Кавадарци

С. Ресава – крепост Тиквеш

Описание и история Антична, късноантична и средновековна крепост Тиквеш се намира на 80 m висок хълм над вливането на река ...Прочети повече

С. Мрежичко – крепост Градище

Описание и история Крепост Градище се намира на едноименното възвишение, на 4.3 km северозападно по права линия от центъра ...Прочети повече

С. Куманичево – крепост Град

Описание и история Крепост Град се намира на едноименния хълм, на 1.3 km северозападно по права линия от центъра ...Прочети повече

С. Дреново – крепост Аударист / Девол

Описание и история Антична, късноантична и средновековна крепост Аударист/Девол се намира в местността “Градище”, на 2.3 ...Прочети повече