Общ. Главиница

С. Подлес – крепост в м. Калето

Описание и история Тракийска и средновековна крепост има в местността „Калето“, на 3.9 km западно по права линия от ...Прочети повече

С. Подлес – крепост в м. Ири хисар

Описание и история Крепост има в местността „Ири хисар“,на 4.55 km западно по права линия от центъра на ...Прочети повече

С. Малък Преславец – Нигриниана/Кандидиана

Описание и история Антична и късноантична крепост, и римска пътна станция Нигринианис/Nigrinianis/Кандидиана/Kandidiana се намира в местността „Долно ...Прочети повече

С. Малък Преславец – крепост в м. Под съръборун

Описание и история Средновековна крепост има в местността “Под съръборун”, приблизително на 4.38 km северно по права ...Прочети повече

С. Малък Преславец – крепост в м. Калето

Описание и история Антична крепост има в местността „Калето“, на 6.21 km североизточно по права линия от центъра на ...Прочети повече

С. Малък Преславец – землено укрепление в м. Градище

Описание и история Средновековно, землено укрепление има в местността „Градище“, на 3.85 km северно по права линия от центъра ...Прочети повече

С. Долно Ряхово – укрепление в м. Лясковец

Описание и история Антично, землено укрепление има в местността „Лясковец“, на 2.42 km североизточно по права линия от центъра ...Прочети повече

С. Долно Ряхово – крепост в м. Байрактаров чаир

Описание и история Антична, късноантична и средновековна крепост има в местността „Байрактаров чаир“, на 2.72 km североизточно по права ...Прочети повече