Област Хасково

С. Татарево - Баалъка

С. Татарево – селище Баалъка

Описание и история Тракийско, антично и късноантично, укрепено селище Баалъка се е намирало на едноименния връх, на 2.31 km ...Прочети повече

С. Горни Главанак – крепост Кота 403.1

Описание и история Тракийска крепост Кота 403.1 се намира на едноименния връх, на 2.44 km южно по права ...Прочети повече
Гр. Меричлери - Хисарчето

Гр. Меричлери – крепост Хисарчето

Описание и история Антична и късноантична крепост Хисарчето се е намирала на едноименния връх, на 1.29 km западно по ...Прочети повече
Гр. Меричлери - Хисара

Гр. Меричлери – крепост Хисара

Описание и история Антична и късноантична крепост Хисара се е намирала на едноименния връх, на 0.9 km югозападно по ...Прочети повече
С. Сусам - Таушан тепе

С. Сусам – крепост Таушан тепе

Описание и история Тракийска и средновековна крепост Таушан тепе се намира на едноименния връх, на 1.74 km североизточно по ...Прочети повече
С. Г. Брястово - Малкото градище

С. Горно Брястово – крепост Малкото градище

Описание и история Праисторическа крепост Малкото градище се намира на едноименния връх, на 2.16 km северозападно по права линия ...Прочети повече
С. Горно Брястово - Пожарището

С. Горно Брястово – селище Пожарището

Описание и история Укрепено селище Пожарището се намира в едноименната местност, на 0.73 km южно по права линия от ...Прочети повече
С. Сърница - Гаджовска чука

С. Сърница – крепост Гаджовска чука

Описание и история Крепост Гаджовска чука се намира на едноименния връх, на 0.64 km югоизточно по права линия от ...Прочети повече
С. Нова Надежда - Мочурлъка

С. Нова Надежда – селище Мочурлъка

Описание и история Укрепено селище Мочурлъка се намира в едноименната местност, на 2.48 km източно по права линия от ...Прочети повече
С. Нова Надежда - Дюскория

С. Нова Надежда – селище Дюскория

Описание и история Праисторическо, укрепено селище Дюскория се намира в едноименната местност, на 1.02 km източно по права линия ...Прочети повече
Гр. Симеоновград - Кота 232.0

Гр. Симеоновград – люнет Кота 232.0

Описание и история Артилерийски люнет Кота 232.0 се е намирал на едноименния връх, на 4.3 km южно по ...Прочети повече
С. Константиново - Кота 219.6

С. Константиново – люнет Кота 219.6

Описание и история Артилерийски люнет Кота 219.6 се е намирал на едноименния връх, на 2.78 km източно по ...Прочети повече