Област Хасково

Гр. Свиленград – крепост на вр. Мум тепе

Описание и история Крепост има на връх „Мум тепе“, на 3.54 km северно по права линия от центъра на ...Прочети повече

Гр. Свиленград – крепост в м. Калето

Описание и история Крепост има в местността „Калето“, на 2.64 km североизточно по права линия от центъра на град ...Прочети повече

С. Филипово – български, граничен окоп

Описание и история Български, граничен окоп има на 0.26 km северозападно по права линия от центъра на село Филипово ...Прочети повече

С. Мрамор – укрепено селище

Описание и история Укрепено, късноантично и средновековно селище е имало на 2.8 km югоизточно по права линия от центъра ...Прочети повече

С. Мрамор – тракийска крепост

Описание и история Тракийска крепост е имало на 2.76 km югоизточно по права линия от центъра на село Мрамор ...Прочети повече

Гр. Тополовград – землено укрепление на вр. Дернека

Описание и история Българско, землено укрепление (редут) има на връх „Дрънака“/ “Дернека“, на 4.95 km северно по права линия ...Прочети повече

Гр. Тополовград – тракийска крепост

Описание и история Тракийска крепост е имало в местността „Калето“, на 9.12 km южно по права линия от центъра ...Прочети повече

С. Черепово – тракийска крепост

Описание и история Тракийска крепост е имало в местността „Калето“, на 1.52 km североизточно по права линия от центъра ...Прочети повече

С. Широка поляна – кула на вр. “Рошава могила”

Описание и история Сигнално наблюдателна кула е имало на връх „Рошава могила“, на 2.46 km югоизточно по права линия ...Прочети повече

С. Широка поляна – крепост на вр. “Боджар”

Описание и история Крепост има в местността „Боджар“/”Кале доросу”, на 0.92 km западно по права линия ...Прочети повече

С. Узунджово – кула в м. “Юрукмезария”

Описание и история Наблюдателна кула е имало в местността „Юрукмедарчия“/“Юрукмезария“, на 3.81 km югоизточно по права линия от ...Прочети повече

С. Текето – крепост Малкото хасарче

Описание и история Средновековната крепост Малкото хасарче се намира на едноименната височина, на 1.29 km югоизточно по права линия ...Прочети повече