С. Черни връх – крепост Карабурунско кале


Описание и история

Късноантична крепост Карабурунско кале се намира на 1.4 km северозападно по права линия от центъра на село Черни връх. Изградена е на връх със стръмни и високи склонове от запад и север. върху крайното възвишение на продълговат рид със стръмни южни и западни склонове. Крепостната стена следва конфигурацията на терена. Обекта е с неправилна четириъгълна форма с площ от 31 дка. Най- достъпен е от изток и юг. В средата на северната стена е имало кула, две кули са били разположени в северозападния и югозападния ъгъл, а други три кули- в централната част на южната стена. Кула е имало също така в централната част на източната стена. Трасето на зида в момента представлява землен насип, по чиято повърхност се наблюдава разсип от ломени камъни. При разравянето на пръстта в насипа се проследяват зидове от грубо обработени ломени и плочести камъни, между които има следи от бял хоросан. В иманярски изкоп във вътрешността на укреплението е установен зид на сграда от дялани каменни блокове с размери 0.7х0.2 m, споени с бял хоросан. Югоизточно от крепостта личат останките от селище.

Местоположение

Надморска височина: 370 m GPS координати: 43°03’30” С.Ш. и 27°11’19” И.Д.

Източници

Дремсизова- Нелчинова, Цв. и В. Антонова. Каталог на археологическите паметници в Шуменски окръг. София, 1975
Шкорпил, К. Старобългарска съобщителна мрежа около Преславъ и крепостите по нея. София, 1929 
Венелинова, С. Григоров, В. Джурковска, Г. Цветанов, А. Манолова, С. Издирване на археологически обекти по средното течение на река Голяма Камчия. АОР през 2016 г. София, 2017
М. Гърдев

Обекти в БългарияОбласт ШуменОбщ. СмядовоСевероизточна Б-я

Comments are disabled.