С. Черни връх – крепост Карабурунско кале


62 / 100

Описание и история

Късноантична крепост Карабурунско кале се намира на 1.4 km северозападно по права линия от центъра на село Черни връх. Изградена е на връх със стръмни и високи склонове от запад и север. върху крайното възвишение на продълговат рид със стръмни южни и западни склонове. Крепостната стена следва конфигурацията на терена.

Карабурунско кале е с неправилна четириъгълна форма с площ от 31 дка. Най- достъпен е от изток и юг. В средата на северната стена е имало кула, две кули са били разположени в северозападния и югозападния ъгъл, а други три кули- в централната част на южната стена. Кула е имало също така в централната част на източната стена.

Трасето на зида в момента представлява землен насип, по чиято повърхност се наблюдава разсип от ломени камъни. При разравянето на пръстта в насипа се проследяват зидове от грубо обработени ломени и плочести камъни, между които има следи от бял хоросан. В иманярски изкоп във вътрешността на укреплението е установен зид на сграда от дялани каменни блокове с размери 0.7х0.2 m, споени с бял хоросан. Югоизточно от Карабурунско кале личат останките от селище.

Местоположение

Надморска височина: 370 m GPS координати: 43°03’30” С.Ш. и 27°11’19” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., В. Антонова. Каталог на археологическите паметници в Шуменски окръг. София, 1975.
Шкорпил, К. Старобългарска съобщителна мрежа около Преславъ и крепостите по нея. София, 1929.
Венелинова, С., В. Григоров, Г. Джурковска и др. Издирване на археологически обекти по средното течение на река Голяма Камчия. -В: Археологически открития и разкопки през 2016 г. София, 2017.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.