Общ. Самуил

С. Хума – крепост в м. Калето

Описание и история Средновековна крепост има в местността “Калето”, на 0.14 km източно по права линия от ...Прочети повече

С. Самуил – крепост в м. Фанка

Описание и история Антична крепост има в местността “Фанка”, на 0.97 km североизточно по права линия от ...Прочети повече

С. Голям извор – Римското кале

Описание и история Антично и късноантично, укрепено селище, наричано “Римското кале” се е намирало в централната част на ...Прочети повече

С. Голям извор – крепост в м. Калето

Описание и история Праисторическа крепост има в местността “Калето”, на 0.65 km югозападно по права линия от ...Прочети повече

С. Владимировци – крепост в м. Асар кале

Описание и история Средновековна крепост има в местността “Асар кале”, на 2.33 km южно по права линия ...Прочети повече