img 6581

С. Аврен – крепост на вр. Станде баир

Описание и история Средновековна крепост наречена „Калето“ се намира на височината „Станде баир“, на 1.11 km северозападно по права ...Прочети повече
12.11.2020
bk logo 1920 1280

С. Долни Юруци – крепост

Описание и история Средновековна крепост има при с. Долни Юруци. Крепостта се намира в близост с тази при Горни Юруци ...Прочети повече
12.11.2020
img 6516

С. Горни Юруци – крепост под вр. Картал бунартепе / Орлов кладенец

Описание и история Тракийска крепост има на североизточния склон на връх „Картал бунар тепе“/“Орлов кладенец“, на 3.14 km ...Прочети повече
12.11.2020
bk logo 1920 1280

С. Черничево – крепост на вр. Кале сърта / Градище

Описание и история Средновековна крепост има на връх „Кале сърта“/„Градище“, на 3.83 km северно по права линия от ...Прочети повече
12.11.2020
img 6427

С. Синигер – крепост на вр. Ярансърт

Описание и история Неолитна и средновековна крепост има на връх „Ярансърт“, на 1.36 km североизточно по права линия от ...Прочети повече
12.11.2020
img 6407

С. Гулийка – землено укрепление

Описание и история Землено укрепление има в местността „Кара гора“, на 1.08 km югоизточно по права линия от центъра ...Прочети повече
12.11.2020
img 4870

С. Пелин – крепост на вр. Юмрук кая

Описание и история Крепост има на връх „Юмрук кая“, на 0.49 km северно по права линия от джамията на ...Прочети повече
12.11.2020
img 6387

С. Пелин – крепост Дженево

Описание и история Тракийска, късноантична и средновековна крепост Дженево/Джелебе се намира на едноименният хълм, на 1.29 km североизточно ...Прочети повече
12.11.2020
img 6367

С. Рогач – крепост Асартепе

Описание и история Средновековна крепост има на връх „Асартепе“, на едноименното възвишение вдясно на пътя за Крумовград, на 0.37 ...Прочети повече
12.11.2020
img 6352

С. Златолист – крепост на вр. Асар

Описание и история Тракийска и средновековна крепост има на връх „Асара“, на 0.55 km югозападно по права линия от ...Прочети повече
12.11.2020
img 6267

С. Конаре – крепост

Описание и история Крепост има на 2.93 km северно по права линия от центъра на село Конаре. Изградена е ...Прочети повече
12.11.2020

Статии от външни източници