Общ. Стражица

С. Царски извор – кула Ак баир

Описание и история Антична наблюдателно- съобщителна кула или малка крепост Ак баир се е намирала на едноименния връх, на 1 ...Прочети повече
С. Горски Сеновец - Корията

С. Горски Сеновец – селище Корията

Описание и история Укрепено селище Корията се е намирала в едноименна местност, на 1.13 km северно по права линия ...Прочети повече
С. Горски Сеновец - Могилата

С. Горски Сеновец – селище Могилата

Описание и история Праисторическо, укрепено селище Могилата се намира на едноименния връх, на 0.63 km югоизточно по права линия ...Прочети повече
С. Виноград - Черковище

С. Виноград – крепост Черковище

Описание и история Праисторическа и късноантична крепост Черковище или още наречена Клиседжика, се намира в едноименната местност, на 3.31 ...Прочети повече
С. Виноград - Могилата

С. Виноград – кула Могилата

Описание и история Наблюдателно- съобщителна кула Могилата се намира на едноименния връх, на 2.77 km западно по права линия ...Прочети повече

С. Асеново – укрепление Манастира

Описание и история Късноантична крепост или укрепен манастир Манастира се намира в едноименната местност, на около 2.5-3 km ...Прочети повече
С. Бряговица - Сааджика

С. Бряговица – крепост Сааджика

Описание и история Крепост Сааджика се е намирала на едноименния връх, на 2.42 km североизточно по права линия на ...Прочети повече

С. Кесарево – селище Арпалъка

Описание и история Укрепено селище Арпалъка се намира на връх на едноименния масив, на 2.61 km югоизточно по права ...Прочети повече
С. Теменуга - Оградите

С. Теменуга – крепост Оградите

Описание и история Крепост Оградите се е намирала в едноименната местност, на 1.55 km източно по права линия от ...Прочети повече
С. Теменуга - Вала

С. Теменуга – преграда Вала

Описание и история Средновековна, землена преграда Вала се намира в едноименната местност, на 3.63 km североизточно по права линия ...Прочети повече
С. Водно - Вехтите лозя

С. Водно – селище Вехтите лозя

Описание и история Тракийско, укрепено селище Вехтите лозя се намира в едноименната местност, на 0.81 km югоизточно по права ...Прочети повече
С. Железарци - Каябаш

С. Железарци – селище Каябаш

Описание и история Средновековно и османско, укрепено селище Каябаш се намира на едноименния връх, на 2.2 km северозападно по ...Прочети повече